Aktualizace součástí ESET Security Management Center

Pomocí této úlohy provedete aktualizaci komponent ESMC infrastruktury (ESET Management Agent, ESMC Server, Web Console nebo MDM) na novější verzi.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

ERA na ESMC 7 můžete aktualizovat pouze v případě, kdy používáte alespoň ERA 6.3.

Aktualizaci provádí ESET Management Agent, proto je možné aktualizovat pouze stanice, na kterých je nainstalován. Pro aktualizaci ESMC Serveru musíte mít na serveru nainstalovaného agenta.

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ:

Agenty neaktualizujte dříve, než provedete aktualizaci ESMC Serveru. ESET Management Agenti 7.x používají nový komunikační protokol, který ERA Server 6.x nepodporuje.

Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:

má stanice přístup k repozitáři,

je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

 

details_hoverPoznámka:

Detailní informace o aktualizaci součástí ESMC infrastruktury přejděte do této kapitoly. Na dostupnost aktualizace vás upozorní konzole. Další možnosti aktualizace ESET Security Management Center máme popsány v Databázi znalostí.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

Referenční ESMC Server ze seznamu vyberte referenční server. Referenční server určuje, jaké verze ESMC součástí a bezpečnostních produktů se nainstalují.

Automaticky restartovat, když je potřeba – vynutí restart operačního systému, pokud jej instalace vyžaduje.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish