Instalace aplikace

Pomocí této úlohy můžete na cílovou stanici nainstalovat konkrétní aplikaci, případně provést její aktualizaci. Primárně je tato úloha určena pro instalaci bezpečnostních produktů ESET, ale můžete ji použít k instalaci jakékoli aplikace.

Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:

má stanice přístup k repozitáři,

je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

 

details_hoverPoznámka:

ESMC Server i ESET Management Agent vyžaduje přístup k internetu. Obě komponenty si data a instalační balíčky stahují z ESET online repozitáře. Pokud máte síť bez přístup k internetu, musíte aplikace instalovat ručně, případně využít offline repozitář.

Pokud zašlete klientskou úlohu pro instalaci aplikace na počítač, který je v doméně, a máte instalační balíček uložen na síťové složce, musí mít počítač (nikoli uživatel) oprávnění pro čtení z dané složky. Provést to můžete prostřednictvím těchto kroků:

1.Přidejte účet počítače do Active Directory (například NewComputer$ ).

2.Ve vlastnostech složky s instalačním balíčkem přidělte na záložce Sdílení oprávnění pro čtení objektu NewComputer$.Mějte na paměti, že na konci názvu počítače je nutné ponechat znak "$".

Instalace ze sdílených umístění je možné pouze v případě, že je stanice členem domény.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci, která se použije pro aktivaci produktu instalovaného na cílové zařízení. Výběr licence bude fungovat pouze pro produkty instalované z repozitáře, nikoli vlastní URL.

Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku. Následně se zobrazí seznam dostupných balíčků, které je možné z repozitáře nainstalovat (například ESET ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK. Pokud vyberete možnost Instalovat balíček z URL, adresu zadávejte ve tvaru (nepoužívejte URL, které vyžadují autentifikaci):

http://adresa_serveru/balicek.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server,

file://\\unc_cesta\balicek.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště,

file://C:\installs\balicek.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

 

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné.

Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače.

details_hoverPoznámka

Pokud v případě instalace produktu ESET Endpoint Antivirus nebo ESET Endpoint Security ve verzi 6.5 a novější použijete parametr CFG_LIVEGRID_ENABLED, výsledné nastavení bude následující:

Funkce

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Reputační systém ESET LiveGrid® (doporučeno)

Zapnuto

Zapnuto

Odesílat anonymní statistiky

Vypnuto

Zapnuto

Odesílat vzorky

Vypnuto

Zapnuto

Instalace aplikací třetích stran

Pomocí této úlohy můžete instalovat také aplikace třetích stran.

Operační systém

Podporované typy instalačních balíčků

Podpora parametrů

Windows

.msi

Instalační .msi balíček se vždy spouští s parametry pro tichou instalaci.

Není možné definovat msiexec parametry. Použít můžete pouze parametry samotného instalačního balíčku, které jsou pro každou aplikaci odlišné (pokud existují).

Linux

.deb, .rpm, .sh

Parametry můžete použít pouze u .sh souborů (.deb a .rpm balíčky nepodporují parametry).

macOS

.pkg, .dmg (obsahující.pkg soubor)

 

Instalační parametry nejsou podporovány.

Android

.apk

light-bulbPŘÍKLAD

Chcete pomocí skriptu install_script.sh nainstalovat aplikaci na linux, který má dva parametry: -a představuje první parametr, -b představuje druh parametr.

Instalace v terminálu (pod uživatelem root ze složky, kde je skript install_script.sh umístěn):

./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Instalace prostřednictvím úlohy:

Do pole Instalovat balíček z URL zadejte cestu k souboru, například: file:///home/user/Desktop/install_script.sh

Jako parametry instalace zadejte: -a parameter_1 -b parameter_2.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish