Spustit příkaz

Pomocí této úlohy spustíte na cílové stanici konkrétní příkaz. Využít můžete rovněž ecmd příkazy jejichž přehled naleznete v Databázi znalostí.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Mějte na paměti, že zadaný příkaz se spustí tiše na pozadí. Uživatel tedy neuvidí žádný výstup. Provedení příkazů vyžadujících grafické rozhraní může selhat.

Operační systém

Uživatel, pod kterým se příkaz spustí

Výchozí pracovní složka

Dostupná síťová umístění

Aplikace, ve které se příkaz spustí

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

pouze umístění v rámci domény a dostupná pro uživatele Local System

Příkazový řádek (cmd.exe)

Linux nebo macOS

root

/tmp

umístění připojená a dostupná pod uživatelemroot

Terminál

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Příkaz ke spuštění – zadejte příkaz, který chcete provést.

Pracovní složka – definujte složku v níž chcete příkaz spustit.

light-bulbPříklad: Jak spustit lokální skript

Pro spuštění skriptu, který se nachází na klientské stanici ve složce C:\Users\user\script.bat:

1.Vytvořte novou klientskou úlohu Spustit příkaz.

2.V sekci Nastavení:

Zadejte script.bat jako příkaz pro spuštění,
C:\Users\user jako pracovní složku.

3.Klikněte na tlačítko Dokončit a vytvořte podmínku spuštění pro odeslání úlohy na klientskou stanici.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. V opačném případě budete mít vytvořenou pouze šablonu úlohy. Pokud kliknete na tlačítko Zavřít, podmínku spuštění můžete vytvořit kdykoli později, například vybráním možnosti Spustit na... v kontextovém menu úlohy.

client_task_finish