Spustit příkaz

Pomocí této úlohy spustíte na cílové stanici konkrétní příkaz. Do pole zadejte stejný obsah, který byste zadávali do příkazového řádku.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Mějte na paměti, že zadaný příkaz se spustí tiše na pozadí. Uživatel tedy neuvidí žádný výstup a může selhat provedení příkazů vyžadujících grafické rozhraní.

Využít můžete také ecmd. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

Operační systém

Uživatel, pod kterým se příkaz spustí

Výchozí pracovní složka

Dostupná síťová umístění

Aplikace, ve které se příkaz spustí

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Pouze umístění v rámci domény a dostupná pro uživatele Local System

Příkazový řádek (cmd.exe)

Linux nebo macOS

root

/tmp

Umístění připojená a dostupná pod uživatelem root

Konzole

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Příkaz ke spuštění – zadejte příkaz, který chcete provést.

Pracovní složka – definujte složku v níž chcete příkaz spustit.

light-bulbPříklad: Jak spustit lokální skript

Pro spuštění skriptu, který se nachází na klientské stanici ve složce C:\Users\user\script.bat postupujte podle následujících kroků:

1.Vytvořte novou klientskou úlohu Spustit příkaz.

2.V sekci Nastavení:

Zadejte jako příkaz pro spuštění:call script.bat
A jako pracovní složku: C:\Users\user

3.Klikněte na tlačítko Dokončit a vytvořte podmínku spuštění pro odeslání úlohy na klientskou stanici.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish