Obnovení modulů

Pokud máte podezření, že aktualizace modulů bezpečnostního produktu ESET způsobuje nestabilní chování počítače (případně jste nechtěli testovací aktualizace aplikovat na všechny stanice), pomocí této úlohy můžete vrátit předchozí verzi modulů a na stanovený časový interval zakázat jejich další aktualizace. Po provedení této úlohy se na klientské stanici vrátí starší verze modulů.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

V této části stanovte interval, po jakou dobu chcete pozastavit aktualizace.

Akce

Povolit aktualizace – opětovně povolí aktualizace.

Obnovit moduly a pozastavit aktualizaci – vyberte interval (24/36/48 hodin, do odvolání), na jakou dobu chcete aktualizace pozastavit.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Při použití možnosti do odvolání buďte opatrní, představuje bezpečnostní riziko.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish