Aktualizace ESET aplikací

Klientskou úlohu Instalace aplikace můžete použít stejným způsobem pro aktualizaci bezpečnostního produktu na novou verzi. Spuštěním novějšího instalačního balíčku dojde k přeinstalování koncového produktu na novou verzi.

Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:

má stanice přístup k repozitáři,

není vyžadován restart (pouze na Windows),

je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Pomocí zaškrtávacího pole vyberte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

ESET licence – při aktualizaci není nutné vybírat licenci. Licenci vyberte pouze v případě, kdy produkt zatím není aktivován nebo jej chcete přeaktivovat jinou licencí.

Instalační balíček – z repozitáře si vyberte verzi, na kterou chcete aktualizovat.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. V opačném případě budete mít vytvořenou pouze šablonu úlohy. Pokud kliknete na tlačítko Zavřít, podmínku spuštění můžete vytvořit kdykoli později, například vybráním možnosti Spustit na... v kontextovém menu úlohy.

client_task_finish

validation-status-icon-warning Aktualizace součástí ESMC infrastruktury

Úloha pro instalaci aplikací neslouží k aktualizaci součástí ESMC infrastruktury (Agent, Server, MDM). K tomuto účelu slouží úloha pro aktualizaci součástí.

validation-status-icon-warning Aktualizace ESET Security pro Microsoft SharePoint

Při pokusu o aktualizaci ESET Security pro Microsoft SharePoint ve verzi 4.x úloha selže a vrátí obecnou chybu 0x643. Pro úspěšnou aktualizaci produktu přejděte do této kapitoly.