Aktualizace ESET aplikací

Klientskou úlohu Instalace aplikace můžete použít stejným způsobem pro aktualizaci bezpečnostního produktu na novou verzi. Spuštěním novějšího instalačního balíčku dojde k přeinstalování koncového produktu na novou verzi.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

ESET licence – při aktualizaci není nutné vybírat licenci. Licenci vyberte pouze v případě, kdy produkt zatím není aktivován nebo jej chcete přeaktivovat jinou licencí.

Instalační balíček – z repozitáře si vyberte verzi, na kterou chcete aktualizovat.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

Přehled

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

 

validation-status-icon-warning Aktualizace součástí ESMC infrastruktury

Úloha pro instalaci aplikací neslouží k aktualizaci součástí ESMC infrastruktury (Agent, Server, MDM). K tomuto účelu slouží úloha pro aktualizaci součástí.

validation-status-icon-warning Aktualizace ESET Security pro Microsoft SharePoint

Při pokusu o aktualizaci ESET Security pro Microsoft SharePoint ve verzi 4.x úloha selže a vrátí obecnou chybu 0x643. Pro úspěšnou aktualizaci produktu přejděte do této kapitoly.