Klientské úlohy

Prostřednictvím klientských úloh můžete vzdáleně ovládat klientskou stanici a bezpečnostní produkt ESET na ní nainstalovaný. Do začátku jsme pro vás připravili řadu nejpoužívanějších úloh, které stačí jen spustit. Kdykoli si úlohy můžete přizpůsobit svým potřebám nebo vytvořit nové. Prostřednictvím úloh provedete na stanici požadovanou akci. Abyste mohli klientské úlohy spouštět, musíte mít přístup nejen k nim, ale také cílovým objektům (počítačům nebo skupinám). Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Klientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačů nebo celým skupinám počítačů (statickým nebo dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Informace o provedení úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ESET Management Agent připojí k ESMC serveru. Ze stejného důvodu může chvíli trvat, než se výsledek provedení úlohy replikuje zpět do ESMC. To znamená, že prodleva mezi převzetím informace o provedení úlohy a vrácením jejího výsledku závisí na nastaveném intervalu komunikace ESET Management Agenta. Pro vytvoření nové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Klientské úlohy, vyberte požadovaný Typ úlohy a klikněte na tlačítko Nová…. K dispozici máte následující typy úloh, které jsou pro přehlednost rozděleny do jednotlivých kategorií:

hmtoggle_plus1Všechny úlohy