Klientské úlohy

Prostřednictvím klientských úloh můžete vzdáleně ovládat klientskou stanici a bezpečnostní produkt ESET na ní nainstalovaný. Do začátku jsme pro vás připravili řadu nejpoužívanějších úloh, které stačí jen spustit. Kdykoli si úlohy můžete přizpůsobit svým potřebám nebo vytvořit nové. Abyste mohli klientské úlohy spouštět, musíte mít přístup nejen k nim, ale také cílovým objektům (počítačům nebo skupinám). Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

Klientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačům nebo celým skupinám (statickým nebo dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Informace o provedení úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ESET Management Agent připojí k serveru. To znamená, že prodleva mezi převzetím informace o provedení úlohy a vrácením jejího výsledku závisí na nastaveném intervalu komunikace ESET Management Agenta. K dispozici máte následující typy úloh, které jsou pro přehlednost rozděleny do jednotlivých kategorií:

hmtoggle_plus1Všechny úlohy