Запознаване с ESET SysInspector

ESET SysInspector е приложение, което проверява основно компютъра и показва събраните данни по достъпен начин. Информация, като например инсталирани драйвери и приложения, мрежови връзки или важни записи в системния регистър, може да ви помогне да установите подозрително поведение на системата, било то от софтуерна или хардуерна несъвместимост или заразяване със злонамерен код.

Можете да осъществите достъп до ESET SysInspector по два начина:

1.От интегрираната версия в решенията на ESET Security за Windows.

2.Чрез изтеглянето на самостоятелната версия (SysInspector_nt64_bgr.exe) безплатно.

И двете версии имат еднакви функции и едни и същи програмни контроли. Единствената разлика е начинът на управление на резултатите. Самостоятелната и вградената версии дават възможност за експортиране на моментални снимки на системата в .xml файл и записването им на диск. Интегрираната версия обаче също така ви дава възможност да съхранявате моменталните снимки на системата директно в Инструменти > ESET SysInspector (освен ).

ESET SysInspector е част от няколко продукта на ESET, като ESET Internet Security или ESET Endpoint Security.

Изчакайте известно време, докато ESET SysInspector сканира компютъра. Това може да отнеме между 10 секунди и няколко минути в зависимост от хардуерната конфигурация, операционната система и броя на приложенията, инсталирани на компютъра.