Skanowanie

Skaner na żądanie jest ważnym składnikiem programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Służy on do badania plików i folderów na komputerze. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci ważne jest, aby skanowanie komputera było przeprowadzane nie tylko w przypadku podejrzenia infekcji, ale regularnie w ramach rutynowych działań związanych z bezpieczeństwem. Zalecane jest regularne (np. raz w miesiącu) przeprowadzanie dokładnego skanowania systemu w celu wykrycia wirusów, które nie zostały wykryte przez funkcję Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym. Mogłoby się to zdarzyć, gdyby funkcja ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym była wyłączona, silnik detekcji był nieaktualny lub plik nie został rozpoznany jako wirus podczas zapisywania go na dysku.

W programie ESET Security for Microsoft SharePoint są dostępne następujące rodzaje skanowania na żądanie:

Umożliwia wybranie witryn SharePoint, które mają zostać przeskanowane w ramach procedury skanowania.

Skanowanie pamięci masowej

Skanowanie wszystkich folderów udostępnionych na serwerze lokalnym. Jeżeli opcja Skanowanie pamięci masowej jest niedostępna, oznacza to, że na serwerze nie ma folderów udostępnionych.

Przeskanuj komputer

Umożliwia szybkie uruchomienie skanowania komputera i wyleczenie zainfekowanych plików bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez użytkownika. Zaletą funkcji Skanowanie komputera jest łatwość obsługi i brak konieczności szczegółowej konfiguracji skanowania. W ramach skanowania sprawdzane są wszystkie pliki na dyskach lokalnych, a wykryte infekcje są automatycznie leczone lub usuwane. Automatycznie ustawiany jest domyślny poziom leczenia. Szczegółowe informacje na temat typów leczenia można znaleźć w sekcji Leczenie.


UWAGA

Zaleca się uruchamianie skanowania komputera co najmniej raz w miesiącu. Skanowanie można skonfigurować jako zaplanowane zadanie.

Skanowanie niestandardowe stanowi optymalne rozwiązanie, jeśli użytkownik chce sam określić parametry skanowania, takie jak skanowane obiekty i metody skanowania. Zaletą skanowania niestandardowego jest możliwość szczegółowej konfiguracji parametrów skanowania. Konfiguracje można zapisywać w zdefiniowanych przez użytkownika profilach skanowania, które mogą być przydatne, jeśli skanowanie jest przeprowadzane wielokrotnie z zastosowaniem tych samych parametrów.

Skanowanie nośników wymiennych

Podobnie jak skanowanie inteligentne, ta opcja umożliwia szybkie uruchomienie skanowania nośników wymiennych (takich jak płyta CD, DVD lub dysk USB) podłączonych do komputera. Jest ona przydatna w przypadku, gdy użytkownik podłączy do komputera dysk USB i chce uruchomić skanowanie jego zawartości w celu wykrycia szkodliwego oprogramowania i innych potencjalnych zagrożeń. Ten typ skanowania można również uruchomić, klikając opcję Skanowanie niestandardowe, a następnie wybierając pozycję Nośniki wymienne z menu rozwijanego Skanowane obiekty i klikając opcję Skanuj.

Opcja ta jest widoczna w menu wyłącznie wtedy, gdy menedżer funkcji Hyper-V jest zainstalowany na serwerze z uruchomionym programem ESET Security for Microsoft SharePoint. Skanowanie środowiska Hyper-V umożliwia skanowanie dysków maszyny wirtualnej na serwerze funkcji Microsoft Hyper-V exlink bez konieczności uprzedniej instalacji jakiegokolwiek „agenta” na danej maszynie wirtualnej.

Powtórz ostatnie skanowanie

Umożliwia powtórzenie ostatniej operacji skanowania z użyciem tych samych ustawień.


UWAGA

Powtórzenie ostatnich funkcji skanowania nie jest dostępne, gdy uruchomione jest skanowanie bazy danych na żądanie.

scan_custom_progress

Można używać opcji i wyświetlać więcej informacji na temat stanów skanowania:

Przeciąganie i upuszczanie plików

Można również przeciągać i upuszczać pliki w oknie skanowania programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Pliki takie zostaną natychmiast przeskanowane w celu wykrycia wirusów.

Odrzuć/Odrzuć wszystko

Umożliwia odrzucanie komunikatów.

Stany skanowania

Umożliwia wyświetlanie stanu skanowania początkowego. Takie skanowanie zostało ukończone lub przerwane przez użytkownika.

Pokaż dziennik

Wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji.

Więcej informacji

Podczas skanowania można wyświetlać informacje szczegółowe dotyczące między innymi użytkownika, który uruchomił proces skanowania, liczby przeskanowanych obiektów i czasu trwania skanowania.

Otwórz okna skanowania

W oknie postępu skanowania wyświetlany jest bieżący stan skanowania oraz informacje dotyczące liczby znalezionych plików zawierających szkodliwy kod.