Parametry technologii ThreatSense

Technologia ThreatSense obejmuje wiele zaawansowanych metod wykrywania zagrożeń. Jest ona proaktywna, co oznacza, że zapewnia ochronę już od pierwszych godzin rozprzestrzeniania się nowego zagrożenia. Stosowana jest w niej kombinacja kilku metod (analiza kodu, emulacja kodu, sygnatury rodzajowe, sygnatury wirusów), które razem znacznie zwiększają bezpieczeństwo systemu. Korzystając z tej technologii skanowania, można kontrolować kilka strumieni danych jednocześnie, maksymalizując skuteczność i wskaźnik wykrywalności. Ponadto technologia ThreatSense pomyślnie eliminuje programy typu rootkit.


UWAGA

Informacje na temat automatycznego sprawdzania plików przy uruchamianiu można znaleźć w sekcji Skanowanie przy uruchamianiu.

Za pomocą opcji ustawień parametrów technologii ThreatSense można określić kilka parametrów skanowania:

Typy i rozszerzenia plików, które mają być skanowane;

Kombinacje różnych metod wykrywania;

Poziomy leczenia itp.

Aby otworzyć okno konfiguracji, należy kliknąć przycisk Ustawienia parametrów technologii ThreatSense w oknie Ustawienia zaawansowane (F5) każdego modułu, w którym wykorzystywana jest technologia ThreatSense (patrz poniżej). Różne scenariusze zabezpieczeń mogą wymagać różnych konfiguracji. Mając to na uwadze, technologię ThreatSense można konfigurować indywidualnie dla następujących modułów ochrony:

Filtrowanie podczas dostępu

Skanowanie bazy danych na żądanie

Skanowanie środowiska Hyper-V

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym

Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania

Skanowanie w trakcie bezczynności

Skanowanie przy uruchamianiu

Ochrona dokumentów

Ochrona programów poczty e-mail

Ochrona dostępu do stron internetowych

Parametry technologii ThreatSense są w wysokim stopniu zoptymalizowane pod kątem poszczególnych modułów, a ich modyfikacja może znacząco wpływać na działanie systemu. Na przykład ustawienie opcji skanowania spakowanych programów za każdym razem lub włączenie zaawansowanej heurystyki w module ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym może spowodować spowolnienie działania systemu (normalnie tymi metodami skanowane są tylko nowo utworzone pliki). Zaleca się pozostawienie niezmienionych parametrów domyślnych technologii ThreatSense dla wszystkich modułów z wyjątkiem modułu Skanowanie komputera.

hmtoggle_plus0Skanowane obiekty
hmtoggle_plus0Opcje skanowania
hmtoggle_plus0Leczenie
hmtoggle_plus0Wyłączenia
hmtoggle_plus0Limity