Kontrola dostępu do urządzeń

Program ESET Security for Microsoft SharePoint udostępnia funkcje automatycznej kontroli korzystania z urządzeń (CD, DVD, USB itd.). Przy użyciu tego modułu można skanować, blokować i dostosowywać rozszerzone filtry i uprawnienia oraz określać uprawnienia dostępu użytkowników do danego urządzenia i pracy z nim. Może to być przydatne w sytuacji, gdy administrator komputera zamierza uniemożliwić korzystanie z urządzeń z niepożądaną zawartością.


UWAGA

Funkcji kontroli dostępu do urządzeń w programie ESET Security for Microsoft SharePoint zostanie uaktywniona po użyciu przełącznika Zintegruj z systemem. Aby ta zmiana została zastosowana, wymagane będzie ponowne uruchomienie systemu.

Zostanie uaktywniona funkcja kontroli dostępu do urządzeń, umożliwiając edytowanie ich ustawień. W przypadku wykrycia urządzenia blokowanego przez istniejącą regułę zostanie wyświetlone okno powiadomienia i dostęp do urządzenia nie będzie możliwy.

Reguły

Reguła kontroli dostępu do urządzeń definiuje czynność podejmowaną w chwili, gdy urządzenie spełniające kryteria reguły zostanie podłączone do komputera.

Grupy

Klikając opcję Edytuj, można zarządzać grupami urządzeń. Możesz utworzyć nową grupę urządzeń lub wybrać istniejącą grupę, aby dodawać lub usuwać urządzenia na liście.


UWAGA

Wpisy w dzienniku dotyczące funkcji kontroli dostępu do urządzeń można wyświetlać w obszarze Pliki dziennika.