Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Omówienie

ESET Security for Microsoft SharePoint to zintegrowane rozwiązanie stworzone z myślą o produktach Microsoft SharePoint działających w systemie Microsoft Windows Server w konfiguracji autonomicznej lub w konfiguracji farmy. Zapewnia ono skuteczną i sprawną ochronę przed różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania, wirusów i innych rodzajów infekcji. ESET Security for Microsoft SharePoint działa, chroniąc pliki zapisane w bazie danych zawartości SharePoint. Ochroną objęte są pliki przesyłane przez użytkowników zapisywane w bibliotekach dokumentów, biblioteki elementów zawartości, strony wiki, strony ASP, skrypty (JavaScript) oraz obrazy składające się na samą witrynę SharePoint.

Oprogramowanie ESET Security for Microsoft SharePoint chroni zawartość poprzez:

filtrowanie podczas uzyskiwania dostępu do plików (Filtrowanie podczas dostępu)

skanowanie bazy danych na żądanie (Skanowanie na żądanie)

Filtrowanie podczas dostępu jest uruchamiane na podstawie decyzji podjętej w programie SharePoint i może nieco się różnić w zależności od zainstalowanej generacji programu SharePoint. Ogólnie filtrowanie podczas dostępu jest uruchamiane w przypadku uzyskiwania dostępu do pliku po raz pierwszy, a wynik skanowania jest przechowywany w pamięci podręcznej aż do zmiany wersji bazy danych wirusów lub dopóki nie upłynie pewien czas.

Skanowanie na żądanie hierarchicznie indeksuje wszystkie pliki i katalogi witryny wybrane przez administratora. Dostęp do plików uzyskiwany jest przy użyciu modelu obiektów SharePoint (opartego na platformie .NET), który zapewnia ujednolicony widok całej zawartości zapisanej na farmie SharePoint i jest niezależny od używanej technologii serwera bazy danych.

Zarówno filtrowanie podczas dostępu, jak i skanowanie na żądanie stosują następujące testy:

Moduł antywirusowy i antyspyware

Reguły zdefiniowane przez użytkownika z różnego typu warunkami