Сертифікат SSL

Authentication Server і API використовують сертифікат SSL для захисту від несанкціонованого перехоплення даних. Інсталятор автоматично вибирає відповідний сертифікат, інстальований на комп’ютері, або, якщо такого немає, створює новий самозавірений сертифікат.

Створення користувацького сертифіката SSL

Заміна сертифіката SSL