Читання й записування даних 2FA

SDK ESET Secure Authentication експонує інтерфейс IUserStorage, який забезпечує обмін інформацією між SDK та базою даних. Цей інтерфейс необхідно впровадити для читання та записування даних 2FA (деталі див. у посібнику з SDK для розробника).

Інтерфейс використовує два методи, які вам потрібно впровадити: loadUser і saveUser.

loadUser

Цей метод використовує такий вхідний параметр:

string username – користувач, від якого надходять дані 2FA
 

Цей метод повертає дані такого типу:

string data – дані 2FA користувача
 

Інакше кажучи, надане ім’я користувача має використовуватися для повернення даних 2FA цього користувача.

saveUser

Цей метод використовує такі вхідні параметри:

string username – користувач, чиї дані 2FA потрібно зберегти

string data – дані 2FA, які потрібно зберегти

Цей метод не повертає даних. Інакше кажучи, SDK надає ім’я користувача та дані 2FA – переконайтеся, що ці дані записуються в поле 2FA у вашій базі даних користувачів.