Підтримка DNS у географічно розподіленому середовищі

Інформація, викладена в цій темі, дійсна лише за умови, коли ESA інстальовано в режимі Active Directory Integration.

Якщо у вашому домені Active Directory є кілька місць із різним географічним розташуванням, кожен комп’ютер, підключений до домену, належить до певного місця.

Якщо на кожному місці інстальовано Authentication Server, перевірте, щоб відповідні комп’ютери виконували автентифікацію на відповідних серверах автентифікації.

Нижче наведено покрокові інструкції з додавання запису розташування служби (SRV) в ОС Windows Server 2012 R2.

1.У головному вікні комп’ютера, який є контролером домену, клацніть Start > Administrative Tools > DNS.

2.У вікні DNS Manager, розгорніть вузли Forward Lookup Zones > <your domain> > _sites.

3.Знайдіть _tcp для кожного місця у вузлі _sites.

4.Клацніть правою кнопкою миші _tcp, виберіть пункти Other New Records... > Service Location (SRV) і клацніть Create Record.

5.У поле Service введіть _esetsecauth, а в поле Protocol – _tcp.

6.Для параметрів Priority й Weight задайте значення 100.

7.Для параметра Port number задайте значення 8000, якщо ви не змінювали номер порту під час інсталяції Authentication Server.

8.Уведіть повне доменне ім’я (FQDN) для відповідного Authentication Server у відповідному місці.

9.Клацніть ОК, потім клацніть Done.