Проблеми з підключенням компонентів

Якщо компоненти ESA не вдається підключити до ESA Authentication Server, скоригуйте параметри підключення у файлі C:\Program Files\ESET Secure Authentication\EIP.Core.WindowsService.EXE.config.

EsaServiceIdleTimeout: укажіть час, протягом якого підключення будуть відкритими. Застосовується до режиму Active Directory Integration.

Значення за замовчуванням – дві хвилини

http.sys: укажіть час, протягом якого підключення HTTP будуть відкритими (веб-консоль, клієнтський API). Цей параметр діє для режиму інсталяції Standalone.

Щоб показати наявне налаштування тайм-ауту, виконайте в PowerShell таку команду:

netsh http show timeout

Щоб змінити тайм-аут, у PowerShell виконайте таку команду:

netsh http add timeout timeouttype=idleconnectiontimeout value=<seconds>

Замініть <seconds> на потрібний час очікування в секундах.

EsaMaxSessions: регулювання (максимальна кількість паралельних сеансів)

Значення за замовчуванням – кількість ядер процесорів, помножена на 100

EsaMaxCalls: регулювання (максимальна кількість паралельних викликів)

Значення за замовчуванням – кількість ядер процесорів, помножена на 16

EsaMaxThreads: пул потоків .NET (максимальна кількість потоків у пулі; впливає на максимальну кількість запитів, які можуть оброблюватися одночасно)

Значення за замовчуванням: 1000

EsaMinThreads: пул потоків .NET (негайно створюються потоки в цій кількості; впливає на те, як швидко пул потоків реагує на збільшену кількість вхідних підключень)

Значення за замовчуванням: кількість ядер процесора

 


example

Приклад відредагованого файлу EIP.Core.WindowsService.exe.config

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

  <appSettings>

    <add key="EsaServiceIdleTimeout" value="00:01:00" />

    <add key="EsaMaxSessions" value="100" />

    <add key="EsaMaxCalls" value="20" />

    <add key="EsaMaxThreads" value="2000" />

    <add key="EsaMinThreads" value="1000" />

  </appSettings>

</configuration>

EsaServiceIdleTimeout: hours:minutes:seconds формат