Podporované operačné systémy

Nižšie je uvedený všeobecný zoznam podporovaných operačných systémov (OS). Ak chcete zistiť, aké OS sú podporované v prípade konkrétnych komponentov, prejdite na kapitolu Požiadavky na inštaláciu.

Serverové operačné systémy (serverové OS)

Windows Server 2008 *

Windows Server 2008 R2 SP1*

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Small Business Server 2008

Windows Small Business Server 2011

Windows Server 2012 Essentials

Windows Server 2012 R2 Essentials

Windows Server 2016

Windows Server 2016 Essentials

Windows Server 2019

Windows Server 2019 Essentials

Windows Server 2022

*Zmeňte predvolenú verziu protokolu TLS, ktorá sa má použiť

Klientske operačné systémy (klientske OS)

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10 (vrátane aktualizácie 22H2)

Windows 11 (vrátane aktualizácie 22H2)


note

RADIUS Server na systéme Windows Small Business Server

Keď RADIUS Server inštalujete na systém Windows Small Business Server 2008 alebo 2011, zmeňte predvolený port NPS z 1812 na 1645. Ešte pred inštaláciou ESA skontrolujte, či nie sú prítomné žiadne procesy počúvajúce na porte 1812, a to spustením nasledujúceho príkazu: C:\> netstat -a -p udp | more

Prípadne môžete pri inštalácii komponentu ESA RADIUS zmeniť port RADIUS v okne Advanced configuration.


note

ESA Core a RADIUS v klientskom operačnom systéme (klientskom OS)

Inštalácia komponentov ESA Core (autentifikačný server) a RADIUS Server na klientskom OS zo zoznamu podporovaných operačných systémov nemusí byť v súlade s licenčnou politikou spoločnosti Microsoft. Podrobnosti nájdete v licenčnej politike spoločnosti Microsoft alebo sa obráťte na svojho dodávateľa softvéru. Okrem toho môže klientsky OS predstavovať ďalšie obmedzenia (napríklad počet maximálnych súbežných pripojení TCP) v porovnaní so serverovým OS.

Podporované platformy procesora

x86

x64