Aktualizácia, migrácia a preinštalovanie

Táto časť popisuje rôzne metódy aktualizácie, migrácie a preinštalovania vášho ESET Remote Administrator Servera a ostatných súčastí ERA.

1. Aktualizácia z predošlej generácie ERA

Aktualizácia/migrácia zo staršej generácie ESET Remote Administrator 5 na ESET Remote Administrator 6 pomocou nástroja Migration tool.

2. Aktualizácia zo staršej verzie ERA 6 na najnovšiu verziu ERA 6

Aktualizácia súčastí vašej ESET Remote Administrator infraštruktúry.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pre zistenie verzie jednotlivých súčastí ERA si skontrolujte verziu vášho ESET Remote Administrator Servera. V ERA Web Console prejdite do časti O programe, kde nájdete verziu vášho ERA Servera. Verziu jednotlivých súčastí ERA potom nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí podľa verzie ERA Servera.

3. Preinštalovanie alebo migrácia ERA 6 z jedného servera na druhý

Vykonanie migrácie z jedného servera na druhý alebo preinštalovanie ERA Servera.

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak sa chystáte migrovať ERA Server na iný počítač, musíte exportovať/zálohovať všetky certifikačné autority, ako aj certifikát ERA Servera. V opačnom prípade súčasti ERA nebudú komunikovať s vaším novým ERA serverom.

4. Ďalšie postupy

Zmena názvu hostiteľa alebo IP adresy ERA Servera.

validation-status-icon-warning Dôležité: Po vykonaní aktualizácie zo starších verzií na ESET Remote Administrator 6.5 dôjde k viacerým zmenám týkajúcim sa používateľov a úloh. Bezpečnostný model v ERA 6.5 je odlišný od predošlého, a preto je potrebná kontrola používateľských nastavení, skupín a úloh. Viac informácií nájdete v kapitole Zmeny po aktualizácii ERA zo staršej verzie, nachádzajúcej sa v Príručke správcu.