Inštalácia ERA Servera

Inštalátor ERA (all-in-one) je dostupný len pre operačné systémy Windows. Tento inštalátor vám umožňuje nainštalovať všetky súčasti nástroja ERA prostredníctvom sprievodcu.

 

1.Spustite inštalačný balík a na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalej.

welcome

2.Zvoľte možnosť Nainštalovať Remote Administrator Server a kliknite na Ďalej. Predtým, ako budete pokračovať, si môžete v prípade potreby nastaviť jazyk v roletovom menu Jazyk.

package_installation_select

3.Po odsúhlasení Licenčnej zmluvy koncového používateľa kliknite na Ďalej. Vyberte požadované súčasti nástroja ERA a kliknite na Inštalovať.

Microsoft SQL Server Express:

Ak už máte nainštalovanú inú verziu Microsoft SQL servera alebo MySQL, alebo plánujete pripojenie na iný SQL server, zrušte výber tohto komponentu.

Nebudete môcť nainštalovať Microsoft SQL Server Express na doménový radič (Domain Controller), napríklad ak používate Windows SBS/Essentials. Odporúčame vám nainštalovať ESET Remote Administrator na iný server, prípadne použiť Microsoft SQL Server alebo MySQL Server pre spustenie ERA databázy. Pre viac informácií kliknite sem.

Dôležitá informácia o Apache HTTP Proxy:

Inštalácia komponentu Apache HTTP Proxy spôsobí automatické vytvorenie a aplikovanie viacerých proxy politík na klienty, čo môže znížiť zaťaženie pripojenia na internet a zvýšiť rýchlosť sťahovania aktualizácií. Odporúčame označiť možnosť Apache HTTP Proxy, ak plánujete prostredníctvom ERA spravovať viac ako 37 počítačov. Ak chcete, môžete Apache HTTP Proxy nainštalovať aj neskôr.

Pre viac informácií si prečítajte kapitoly o Apache HTTP Proxy a o rozdieloch medzi Apache HTTP Proxy, nástrojom Mirror Tool a priamym pripojením na internet.

package_installation_components

4.Ak sú počas kontroly zistené chyby, opravte ich. Uistite sa, že váš systém spĺňa všetky prerekvizity.

package_missing_system_requirements

Ak nemáte na disku dostatok miesta pre inštaláciu ERA, môže sa zobraziť nasledujúce oznámenie:

validation-status-icon-error Na disku je voľných len 32 MB.

Pre inštaláciu ERA musí byť na disku aspoň 5000 MB voľného miesta.

5.Keď skončí kontrola prerekvizít a vaše prostredie spĺňa všetky požiadavky, začne sa inštalácia.

 

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak práve prebieha inštalácia, Sprievodca inštaláciou nástroja ERA nereaguje a nie je možné ho ovládať.

package_install_process

6.Zadajte platný Licenčný kľúč (je súčasťou e-mailu o kúpe produktu, ktorý ste obdržali od spoločnosti ESET) a kliknite na Ďalej. Ak používate staršie licenčné údaje (používateľské meno a heslo), prekonvertujte tieto údaje na licenčný kľúč. Môžete tiež zvoliť možnosť Aktivovať neskôr. Ak zvolíte možnosť Aktivovať neskôr, prečítajte si kapitolu Aktivácia pre podrobnejšie inštrukcie.

package_installation_activation

7.Ak ste si v kroku 2 zvolili inštaláciu Microsoft SQL Server Express, bude vykonaná kontrola pripojenia databázy – prejdite na krok č.9 (Používateľ Web Console & pripojenie k serveru). Ak už máte spustený databázový server, budete v ďalšom kroku zadávať údaje potrebné na pripojenie k tomuto serveru.

8.Ak používate existujúci SQL Server alebo MySQL, zadajte nastavenia pripojenia. Zadajte Názov databázy, Názov hostiteľa, číslo Portu (tieto informácie môžete nájsť v nástroji Microsoft SQL Server Configuration Manager) a údaje Účtu databázy (Prihlasovacie meno a Heslo) do príslušných polí a kliknite na Ďalej. Následne bude overený prístup k databáze. Ak už máte ERA databázu (z predošlej ERA inštalácie) na vašom databázovom serveri, bude táto skutočnosť zistená. Môžete zvoliť možnosť Použiť existujúcu databázu a aplikovať aktualizáciu alebo možnosť Odstrániť existujúcu databázu a nainštalovať novú verziu.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pre zadanie údajov Účtu databázy existujú dve možnosti. Môžete použiť vyhradený používateľský účet databázy, ktorý bude mať prístup len do ERA databázy, prípadne SA účet (MS SQL) alebo root účet (MySQL). Keď sa rozhodnete, že chcete použiť vyhradený používateľský účet, musí byť tento účet vytvorený s určitými právami. Bližšie informácie nájdete v časti Vyhradený používateľský účet databázy. Ak neplánujete použiť vyhradený používateľský účet, zadajte účet správcu (SA alebo root).

package_installation_db_connection

Ak ste v predchádzajúcom okne zadali SA účet alebo root účet, kliknite na Áno pre pokračovanie v používaní účtu SA/root ako používateľ databázy pre ESET Remote Administrator.

package_installation_db_user_root

Ak kliknete na Nie, musíte vybrať možnosť Vytvoriť nového používateľa alebo Použiť existujúceho používateľa (ak máte vyhradený používateľský účet databázy, ako sa spomína tu).

package_installation_db_user_create_use

9. Budete vyzvaný na zadanie hesla účtu správcu Web Console. Toto heslo je dôležité, pretože ho budete používať na prihlásenie sa do ERA Web Console. Kliknite na Ďalej.

package_installation_webconsole

10. Tieto polia môžete nechať nevyplnené, prípadne môžete vyplniť podnikové údaje, ktoré sa zobrazia v podrobnostiach certifikátov ERA Agenta a ERA Servera. Ak sa rozhodnete zadať heslo do poľa Heslo autority, uistite sa, že si ho zapamätáte. Kliknite na Ďalej.

package_installation_certificate

11. Zobrazia sa informácie o priebehu inštalácie.

package_install_progress02

12. Po ukončení inštalácie sa zobrazí správa „Inštalácia ESET Remote Administrator Server bola úspešná“ spolu s URL adresou ERA Web Console. Kliknite na URL adresu pre otvorenie Web Console alebo kliknite na Dokončiť.

package_installation_successful

V prípade neúspešnej inštalácie:

Skontrolujte súbory protokolu inštalácie inštalačného balíka all-in-one. Protokoly sa nachádzajú v tom istom adresári ako all-in-one inštalátor, napr.:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Ďalšie pokyny pre vyriešenie vášho problému nájdete v časti Riešenie problémov.