Migrácia z predošlej verzie ERA

Ak chcete aktualizovať/migrovať zo staršej verzie ESET Remote Administrator 5 na ESET Remote Administrator 6, môžete použiť náš nástroj na migráciu (Migration Tool), ktorý uľahčuje proces migrácie. Nástroj na migráciu je samostatná aplikácia, ktorá ponúka jednoduchú migráciu dát z ERA vo verzii 4.x/5.x do prechodnej databázy, ktorá umožňuje importovanie dát do ERA 6.x.

validation-status-icon-warning Dôležité: Verzia nástroja na migráciu musí byť totožná s verziou ESET Remote Administrator, na ktorú sa chystáte migrovať. Pre zistenie potrebnej verzie nástroja na migráciu si pozrite nasledujúci článok databázy znalostí.

Stiahnite si vhodnú verziu nástroja ESET Remote Administrator Migration Tool.

Spustite nástroj na migráciu lokálne na starom ERA 4.x/5.x serveri. Nástroj na migráciu nie je možné spustiť zo vzdialeného zariadenia.

Nastavenia starého ERA Servera nebudú migrované.

Parametrické skupiny nebudú migrované.

Politiky je možné migrovať pomocou nástroja na migráciu vo verzii 6.2.x a novších. Pri migrácií politík platí nasledovné:

Budú migrované len politiky z vyššieho ERA Servera.

Migrované sú len definície politík, nie však vzťahy medzi nimi.

Budete musieť manuálne priradiť migrované politiky ku skupinám.

Štruktúra politík je vynechaná. V prípade výskytu príznaku override vo vašom starom ERA bude tento príznak zmenený na príznak vynútiť v politike ERA 6.

Ak sú v starom ERA v jednej politike nastavenia pre viaceré produkty, v ERA 6 sa vytvoria politiky pre každý produkt samostatne.

validation-status-icon-infoPoznámka: Po migrácii odporúčame skontrolovať všetky položky (počítače, statické skupiny, politiky atď.) a uistiť sa, že migrácia prebehla podľa očakávania. V prípade, že sa vyskytnú nezrovnalosti, je potrebné opraviť položky manuálne.

validation-status-icon-infoPoznámka: Ak sa pri migrácii vyskytne chyba, bude zapísaná v protokole migration.log, ktorý sa nachádza v rovnakom súbore ako nástroj na migráciu. Ak máte do tohto priečinka iba prístup na čítanie, otvorí sa len okno s protokolom. Podobne je to v prípade, keď nie je na disku dostatok miesta. Znamená to, že sa nevytvorí súbor protokolu, ale výsledok uvidíte len v okne protokolu.

migration_tool

validation-status-icon-infoPoznámka: Pre vyriešenie problému s chýbajúcim MSVCP100.dll alebo MSVCR100.dll súborom nainštalujte najnovšiu verziu balíka Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable. Nájdete ho na nasledujúcom odkaze: Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86).

Nasledujú migračné scenáre, ktoré vám pomôžu so samotným procesom migrácie:

Scenár migrácie 1 – migrácia na ERA 6.x je spustená na inom počítači ako ERA 4.x/5.x.

Scenár migrácie 2 – migrácia na ERA 6.x je spustená na rovnakom počítači ako ERA 4.x/5.x.

Scenár migrácie 3 – tento scenár pokrýva migráciu na ERA 6.x, kde sa koncové počítače ďalej pripájajú na starý ERA 4.x/5.x, až kým na ne nie je nasadený ERA Agent nástrojom ERA 6.x.