Inštalácia súčastí na systéme Windows

Väčšina inštalačných scenárov vyžaduje inštaláciu rôznych komponentov ESET Remote Administrator na rôzne počítače v závislosti od sieťovej architektúry, výkonnostných požiadaviek atď. Pre jednotlivé komponenty ESET Remote Administrator sú dostupné nasledujúce inštalačné balíky:

Základné súčasti

ERA Server

ERA Web Console

ERA Agent musí byť nainštalovaný na klientskych počítačoch, voliteľne aj na ERA Serveri.

Voliteľné súčasti

ERA Proxy

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Mirror Tool

Ak chcete aktualizovať ESET Remote Administrator na najnovšiu verziu (6.x), prečítajte si, prosím, náš článok databázy znalostí.

Ak chcete spustiť inštaláciu vo vašom jazyku, musíte spustiť MSI inštalátor daného komponentu cez príkazový riadok.

Nasleduje príklad, ako by malo vyzerať spustenie inštalácie v slovenskom jazyku:

MSI_lang_cmd

Pre výber jazyka spustite inštalátor s parametrom TRANSFORMS podľa nasledujúcej tabuľky:

Jazyk

Kód

English (United States)

en-US

Arabic (Egypt)

ar-EG

Chinese Simplified

zh-CN

Chinese Traditional

zh-TW

Croatian (Croatia)

hr-HR

Czech (Czech Republic)

cs-CZ

French (France)

fr-FR

French (Canada)

fr-CA

German (Germany)

de-DE

Greek (Greece)

el-GR

Italian (Italy)

it-IT

Japanese (Japan)

ja-JP

Korean (Korea)

ko-KR

Polish (Poland)

pl-PL

Portuguese (Brazil)

pt-BR

Russian (Russia)

ru-RU

Spanish (Chile)

es-CL

Spanish (Spain)

es-ES

Slovak (Slovakia)

sk-SK

Turkish (Turkey)

tr-TR