ERA Agent

ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent) je dôležitou súčasťou nástroja ESET Remote Administrator 6. Počítače nekomunikujú priamo so serverom, miesto toho túto komunikáciu sprostredkúva ERA Agent. Agent zbiera informácie na klientskom počítači a odosiela ich na ERA Server. Ak ERA Server odosiela úlohu pre klienta, server najprv odošle úlohu Agentu, ktorý ju následne odošle klientu.

Pre zjednodušenie implementácie ochrany vo firemnom prostredí je Agent zahrnutý v ERA suite (od verzie 6). Je jednoduchý, modulárny, slúži na pokrytie všetkej komunikácie medzi ERA Serverom a produktmi spoločnosti ESET alebo operačným systémom. Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET nekomunikujú priamo so serverom ale prostredníctvom Agenta. Počítače, ktoré majú nainštalovaný ESET Agent a komunikujú s ERA Serverom, sa označujú ako „spravované“ počítače. Agent môžete nainštalovať na akýkoľvek počítač bez ohľadu na to, či je na danom počítači nainštalovaný iný softvér od spoločnosti ESET.

Výhody:

Jednoduché nastavenie – Agent je možné nasadiť na klientske počítače ako akýkoľvek iný softvér.

Miestna správa bezpečnosti – prednastavením bezpečnostných scenárov sa značne znižuje čas reakcie na hrozbu.

Off-line správa bezpečnosti – Agent môže reagovať na udalosti aj v čase, keď nie je pripojený na ERA Server.

scheme_agent_sm