Procedury uaktualniania, migracji i ponownej instalacji

W tej sekcji opisano różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET Remote Administrator oraz innych komponentów programu ERA.

1. Uaktualnianie ze starszej generacji programu ERA

Informacje o uaktualnianiu/migrowaniu ze starszej generacji programu ESET Remote Administrator 5 do programu ESET Remote Administrator 6 przy użyciu narzędzia do obsługi migracji.

2. Uaktualnianie ze starszej wersji programu ERA 6 do najnowszej wersji programu ERA 6

Informacje o uaktualnianiu komponentów infrastruktury ESET Remote Administrator.

validation-status-icon-infoUWAGA: Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ERA, należy sprawdzić wersję serwera ESET Remote Administrator. W konsoli internetowej ERA należy przejść na stronę Informacje, a następnie zapoznać się z tym artykułem bazy wiedzy zawierającym listę wszystkich wersji komponentów ERA dla każdego serwera ERA.

3. Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ERA 6 na inny serwer

Informacje o migrowaniu na inny serwer lub ponownym instalowaniu serwera ERA.

validation-status-icon-infoUWAGA: Jeśli jest planowana migracja z serwera ERA na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ERA lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów ERA nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ERA.

4. Inne procedury

Informacje o zmianie adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ERA.

validation-status-icon-warning WAŻNE: Po przeprowadzeniu uaktualnienia z wcześniejszych wersji programu ESET Remote Administrator do wersji 6.5 zostaną wprowadzone istotne zmiany w zakresie obsługi użytkowników i zadań. Model zabezpieczeń serwera ERA w wersji 6.5 różni się od wcześniejszych, dlatego konieczny jest przegląd ustawień użytkowników, grup i zadań. Więcej informacji zawiera temat Kroki po migracji w Podręczniku administracji.