Zadanie Uaktualnianie komponentu

Ten rozdział obejmuje następujące części:

Zalecenia

Lista uaktualnianych komponentów

Przed uaktualnianiem

Procedura zadania Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator

Rozwiązywanie problemów

 

Zalecenia:

Zalecanym sposobem uaktualniania infrastruktury ERA jest użycie zadania Uaktualnianie komponentów dostępnego w konsoli internetowej ERA. Poniższy przykład przedstawia, w jaki sposób skonfigurować zadanie Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator w celu uaktualnienia programu ERA z wersji 6.1.x lub późniejszej do wersji 6.5.

validation-status-icon-warning WAŻNE: Aby wykonać tę operację, należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich certyfikatów (urzędu certyfikacji, certyfikatu serwera, certyfikatu serwera proxy i certyfikatu agenta). Tworzenie kopii zapasowej certyfikatu:

1.Wyeksportuj certyfikaty urzędu certyfikacji ze starego serwera ERA do pliku .der i zapisz w zewnętrznej pamięci masowej.

2.Wyeksportuj certyfikaty równorzędne (agenta ERA, serwera ERA i serwera proxy ERA) oraz plik .pfx klucza prywatnego ze starego serwera ERA i zapisz w zewnętrznej pamięci masowej.

Podczas uruchamiania tego zadania należy wybrać grupę Wszystkie jako docelową, aby zagwarantować uaktualnienie całej infrastruktury ERA.

 

Lista uaktualnianych komponentów:

Serwer ERA

Agent ERA (zadanie zaktualizuje wszystkie komputery w sieci z zainstalowanymi agentami ERA, jeśli zostaną wybrane jako cele zadania)

Serwer proxy ERA

Konsola internetowa ERA — tylko w przypadku, gdy oprogramowanie ERA zainstalowano przy użyciu instalatora kompleksowego lub w przypadku urządzenia wirtualnego ERA albo dowolnej dystrybucji systemu Linux (pod warunkiem, że folder instalacyjny znajduje się w następującej lokalizacji: /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat6/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/])

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi ERA (od wersji 6.2.11.0 do 6.5 programu ERA)

Następujące komponenty należy uaktualnić ręcznie:

Apache Tomcat (zdecydowanie zalecamy utrzymywanie zawsze aktualnej wersji oprogramowania Apache Tomcat, patrz Uaktualnianie serwera Apache Tomcat)

Apache HTTP Proxy (przy użyciu instalatora kompleksowego, patrz Uaktualnianie serwera proxy Apache HTTP)

ERA Rogue Detection Sensor

 

Przed uaktualnianiem:

validation-status-icon-error Jeśli uaktualnianie komponentów nie powiedzie się na komputerze, na którym działa serwer ERA lub konsola internetowa ERA, zdalne logowanie do konsoli internetowej może być niemożliwe. Przed przystąpieniem do uaktualniania zalecamy skonfigurowanie fizycznego dostępu do komputera serwera. Jeśli fizyczny dostęp do komputera nie jest możliwy, należy zadbać o możliwość logowania się na nim przy użyciu uprawnień administratora za pośrednictwem pulpitu zdalnego. Przed przystąpieniem do tej operacji zalecamy wykonanie kopii zapasowej serwera ERA oraz bazy danych narzędzia Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi. Aby utworzyć kopię zapasową urządzenia wirtualnego, należy utworzyć jego migawkę lub sklonować maszynę wirtualną.

hmtoggle_plus0Uaktualnianie z wersji 6.1.x programu ERA?
hmtoggle_plus0Instancja serwera ERA jest zainstalowana w klastrze trybu failover?
hmtoggle_plus0W infrastrukturze znajduje się agent ERA zainstalowany na klientach z systemem Linux i menedżerem usług systemd?
hmtoggle_plus0Ważna instrukcja przed uaktualnianiem serwera proxy Apache HTTP w systemie Microsoft Windows
hmtoggle_plus0Ważna instrukcja przed uaktualnianiem serwera proxy Apache HTTP na urządzeniu wirtualnym

 

Informacje można znaleźć w pomocy online w temacie dotyczącym procedury zadania Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator. Instrukcje dotyczące uaktualniania programu ESET Remote Administrator do najnowszej wersji (6.x) zawiera ten artykuł bazy wiedzy firmy ESET.

 

Rozwiązywanie problemów:

Należy sprawdzić, czy repozytorium ERA jest dostępne z uaktualnionego komputera.

Ponowne uruchomienie zadania Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator nie przyniesie żądanego efektu, jeśli co najmniej jeden z komponentów uaktualniono już wcześniej do nowszej wersji.

Jeśli nie można ustalić przyczyny niepowodzenia, można uaktualnić poszczególne komponenty ręcznie. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi systemu Windows lub Linux.

W przypadku komputerów z systemem Linux z menedżerem usług systemd to zadanie może zakończyć się niepowodzeniem. Nie dotyczy to innych dystrybucji systemu Linux ze skryptami inicjującymi SysV lub implementacją upstart.

Więcej sugestii dotyczących rozwiązywania problemów z uaktualnianiem zawierają ogólne informacje o rozwiązywaniu problemów.