Upute za Linux

Prije nadogradnje servisa Apache Tomcat

1.Provjerite nadograđuje li se Java ispravno na vašem sustavu.

Provjerite je li paket openjdk nadograđen (pogledajte u nastavku).

2.Provjerite koja se verzija programa Apache Tomcat trenutačno upotrebljava. Ako je dostupna novija verzija, izvršite nadogradnju:

Pokrenite sljedeću naredbu: cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh (u nekim slučajevima naziv mape glasi tomcat7 ili tomcat8)

3.Provjerite naš popis podržanih verzija programa Apache Tomcat da biste provjerili je li nova verzija kompatibilna s ESET-ovim proizvodima.

 

Izvođenje nadogradnje

1.Zaustavite servis Apache Tomcat:

Pokrenite sljedeću naredbu: service tomcat stop (u nekim slučajevima naziv servisa glasi tomcat7 ili tomcat8)

2.Nadogradite program Apache Tomcat i Java u skladu s korištenim distribucijskim paketom sustava Linux. Pokrenite sljedeće naredbe u terminalu:

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo-apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jdk tomcat7

Distribucijski paketi sustava CentOS, Red Hat i Fedora

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

validation-status-icon-warning VAŽNO: Nakon nadogradnje programa Apache Tomcat na noviju glavnu verziju (na primjer, Apache Tomcat verzija od 7.x do 8.x):

Ponovno instalirajte ERA web-konzolu (pogledajte Instalacija web-konzole – Linux) i ponovno upotrijebite %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties da biste sačuvali eventualne prilagođene postavke iz ERA web-konzole.

Podesite HTTPS vezu za Apache Tomcat.