Preduvjeti za RD Sensor

Za instalaciju komponente RD Sensor u sustavu Windows moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

WinPcap – upotrebljavajte najnoviju verziju WinPcap (barem 4.1.0)

Mrežu je potrebno ispravno konfigurirati (odgovarajući portovi otvoreni, dolazna komunikacija nije blokirana firewallom itd.)

ERA server dostupan

ERA agent mora biti instaliran na lokalnom računalu da bi bile podržane sve značajke programa

Dnevnik Rogue Detection Sensora dostupan je ovdje: C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\