Izvanmrežni repozitorij

Od izdanja ERA verzije 6.5, mirror alat može se upotrebljavati i za stvaranje izvanmrežnog repozitorija (na sustavu Windows). To je obično potrebno za zatvorene računalne mreže ili mreže s ograničenim pristupom internetu. Mirror alat može se upotrijebiti za kloniranje ESET-ova repozitorija u lokalnu mapu (uzmite u obzir da je repozitorij veći od 50 GB, pa će privremeni direktorij trebati biti iste veličine). Klonirani repozitorij kasnije se može premjestiti (npr. na vanjski disk) na mjesto u zatvorenoj mreži. Možete kopirati repozitorij na sigurno mjesto u lokalnoj mreži i učiniti ga dostupnim putem HTTP servera.

Ogledni scenarij za sustav Windows

I. dio: Kloniranje repozitorija

1.Preuzmite mirror alat.

2.Raspakirajte mirror alat iz preuzete .zip datoteke.

3.Pripremite (stvorite) mape za:

privremene datoteke

konačni repozitorij

4.Otvorite naredbeni redak i promijenite direktorij u mapu u kojoj je raspakiran mirror alat (naredba cd).

5.Pokrenite sljedeću naredbu (promijenite direktorije privremenog i izlaznog repozitorija u mape iz 3. koraka):
MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT --intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary --outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Nakon kopiranja repozitorija u mapu outputRepositoryDirectory premjestite mapu i njezin sadržaj na drugo računalo na kojem je dostupna vaša zatvorena mreža.

 

II. dio: Postavljanje HTTP servera

7.HTTP server mora biti pokrenut na računalu u zatvorenoj mreži. Možete upotrijebiti:

Apache HTTP Proxy s ESET-ove stranice za preuzimanje (ovaj scenarij)

drugi HTTP server

8.Otvorite apachehttp.zip i raspakirajte datoteke u C:\Program Files\Apache HTTP Proxy .

9.Otvorite administracijski naredbeni redak i promijenite direktorij u C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin (naredba cd).

10.Pokrenite sljedeću naredbu:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

11.S pomoću jednostavnog programa za uređivanje teksta otvorite datoteku conf/httpd.conf i dodajte sljedeće retke na kraj datoteke:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12.Pokrenite servis ApacheHttpProxy s pomoću sljedeće naredbe:

sc start ApacheHttpProxy

13.Ispitajte je li servis pokrenut tako da u web-pregledniku otvorite http://YourIPaddress:3218/index.html (zamijenite YourIPaddress IP adresom svog računala).

 

III. dio: Pokretanje izvanmrežnog repozitorija

14.Stvorite novu mapu za izvanmrežni repozitorij, na primjer, C:\Repository.

15.U datoteci httpd.conf zamijenite sljedeće retke

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

adresom mape repozitorija, kako slijedi:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Kopirajte preuzeti repozitorij u C:\Repository .

17. Ponovnopokrenite servis ApacheHttpProxy s pomoću sljedeće naredbe:

sc restart ApacheHttpProxy

18.Sada je vaš izvanmrežni repozitorij pokrenut na adresi http://YourIPaddress (na primjer, http://10.1.1.10).

19.Postavite novu adresu repozitorija:

a.Na ERA serveru otvorite ERA web-konzolu i kliknite Administrator > Postavke servera.

b.Za sve ERA agente kliknite Administrator > Pravila.