Aktivacija alata Mobile Device Connector

Nakon što instalirate Mobile Device Connector, morate ga aktivirati pomoću licence ESET-ovog sigurnosnog programa, poslovne ili uredske licence:

1.Dodajte licencu programa ESET Endpoint, poslovnu ili uredsku licencu u ERA upravljanje licencama slijedeći korake opisane ovdje.

2.Aktivirajte Mobile Device Connector s pomoću zadatka klijenta Aktivacija proizvoda. Ovaj je postupak isti kao pri aktivaciji bilo kojeg ESET-ova programa na klijentskom računalu – u ovom je slučaju Mobile Device Connector klijentsko računalo.