Klaster za prebacivanje u slučaju pogreške – Linux

Sljedeće se odnosi na instalaciju programa ESET Remote Administrator i konfiguraciju klastera Red Hat visoke dostupnosti.

Podrška za Linux klaster

Komponente ESET Remote Administrator server ili ERA proxy mogu se instalirati na klaster Red Hat Linux 6i novije. Klaster za prebacivanje u slučaju pogreške podržan je samo u aktivnom ili pasivnom načinu s upravljačem klastera rgmanager.

Preduvjeti

Aktivni/pasivni klaster mora biti instaliran i konfiguriran. Istovremeno može biti aktivan samo jedan čvor, ostali čvorovi moraju biti u stanju pripravnosti. Raspodjela opterećenja trenutačno nije podržana.

Zajednička pohrana – iSCSI SAN, NFS i ostala rješenja su podržana (sva tehnologija i protokoli koji podržavaju pristup zajedničkoj pohrani na temelju blokova ili datoteka te omogućuju prikaz zajedničkih uređaja kao lokalno priključeni uređaji na operacijski sustav). Zajednička pohrana mora biti dostupna iz svakog aktivnog čvora u klasteru, a sustav zajedničkih datoteka mora biti ispravno inicijaliziran (npr. pomoću EXT3 ili EXT4 sustava datoteka).

Sljedeći HA dodaci potrebni su za upravljanje sustavom:

orgmanager

oConga

rgmanager je tradicionalni stog klastera visoke dostupnosti Red Hat. On je obvezna komponenta.

Grafičko sučelje Conga nije obvezno. Klasterom za prebacivanje u slučaju pogreške može se upravljati bez njega, no preporučuje se instalacija sučelja radi najboljih performansi. U ovom vodiču pretpostavljamo da je sučelje instalirano.

Fencing mora biti ispravno konfigurirano kako bi se spriječilo kvarenje podataka. Administrator klastera mora konfigurirati ograđivanje ako već nije konfigurirano.

Ako već nemate pokrenut klaster, možete slijediti vodič kako biste postavili klaster za prebacivanje u slučaju pogreške visoke dostupnosti (aktivan/pasivan) na sustavu Red Hat: Administracija klastera Red Hat Enterprise Linux 6.

Opseg

ESET Remote Administrator komponente koje se mogu instalirati na klaster visoke dostupnosti Red Hat Linux:

ERA server s ERA agentom

ERA proxy s ERA agentom

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Potrebno je instalirati ERA agent, inače servis ERA klastera neće funkcionirati.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Nije podržana instalacija ERA baze podataka ili ERA web-konzole na klaster.

Sljedeći je primjer instalacije za klaster s dva čvora. No možete instalirati ESET Remote Administrator na klaster s više čvorova slijedeći ovaj primjer samo kao referencu. Čvorovi klastera u ovom primjeru nazvani su čvor1 i čvor2.

Koraci instalacije

1.Instalirajte ERA server ili ERA proxy na čvoru1.

oImajte na umu da naziv hosta u certifikatu servera ili proxy servera mora sadržavati vanjsku IP adresu (ili naziv hosta) sučelja čvora (ne lokalnu IP adresu ili naziv hosta čvora).

 

2.Zaustavite i deaktivirajte ERA server (ili ERA proxy) na sustavu Linux pomoću sljedećih naredbi:

service eraserver stop
chkconfig eraserver off
 

3.Instalirajte zajedničku pohranu na čvor1. U ovom primjeru zajednička pohrana postavljena je u mapi /usr/share/erag2cluster.

4.U /usr/share/erag2cluster stvorite sljedeće direktorije:

/usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
/usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
/usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

5.Rekurzivno premjestite sljedeće direktorije do odredišta prikazanih u nastavku (izvor > odredište):

Premjesti mapu:

Premjesti u:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

/usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

/usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server

/usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

/usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator

6.Stvorite simboličke veze (za to će možda biti potrebno ručno stvoriti nove mape):
 
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

7.Kopirajte eracluster_server (eracluster_proxy) skripte koje se nalaze u direktoriju za podešavanje ERA servera ili ERA proxyja u /usr/share/cluster. Skripte ne upotrebljavaju proširenje.sh u direktoriju za podešavanje.

cp /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server /usr/share/cluster/eracluster_server.sh

8.Uklonite zajedničku pohranu iz čvora1

9.Stavite zajedničku pohranu u isti direktorij na čvoru2 kako ste je postavili na čvor1 (/usr/share/erag2cluster).

10.Na čvoru2 stvorite sljedeće simboličke veze:
 
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /opt/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

11. Kopirajte eracluster_server ili (eracluster_proxy) skripte koje se nalaze u direktoriju za podešavanje ERA servera ili ERA proxyja u /usr/share/cluster. Skripte ne upotrebljavaju proširenje .sh u direktoriju za podešavanje.

cp /opt/eset/RemoteAdministrator/Server/setup/eracluster_server /usr/share/cluster/eracluster_server.sh

Sljedeći koraci obavljaju se putem grafičkog sučelja za administraciju klastera Conga:

12. Stvorite servisnu grupu, na primjer, EraService.

Servis klastera ESET Remote Administrator zahtijeva tri resursa: IP adresu, datotečni sustav i skriptu.

13. Stvorite potrebne resurse servisa.

Dodajte IP adresu (vanjska adresa klastera s kojom će se agent povezati), datotečni sustav i resurse skripte.

Resurs datotečnog sustava trebao bi voditi do zajedničke pohrane.

Točka postavljanja resursa datotečnog sustava treba biti postavljena na /usr/share/erag2cluster.

Parametar „Full Path to Script File” (cijeli put do datoteke skripte) resursa skripte treba biti postavljen na /usr/share/cluster/eracluster_server (ili /usr/share/cluster/eracluster_proxy).

14. Dodajte gore navedene resurse u grupu EraService.

Nakon što se klaster servera uspješno postavi, instalirajte ERA agent na oba čvora na lokalnom disku (ne na zajednički disk klastera). Kada upotrebljavate naredbu --hostname=, morate navesti vanjsku IP adresu ili naziv hosta sučelja klastera (ne localhost!).