ESET Remote Administrator API

ESET Remote AdministratorServerApi (ServerApi.dll) sučelje je za programiranje aplikacija; skup funkcija i alata za izradu prilagođenih softverskih aplikacija koje zadovoljavaju vaše potrebe i specifikacije. Uz ServerApi vaša vam aplikacija može pružiti prilagođeno sučelje, funkcionalnost i operacije koje biste inače izvršavali putem ERA web-konzole, kao što je upravljanje programom ESET Remote Administrator, generiranje i primanje izvješća itd.

Više informacija i primjera u jeziku C te popis dostupnih JSON poruka potražite u sljedećem odjeljku pomoći na mreži:

https://help.eset.com/era/65/api/