Postupak migracije za MySQL Server

Preduvjeti

Potrebno je instalirati izvorne i ciljne instance SQL servera. Možda se nalaze na različitim računalima.

MySQL alati moraju biti dostupni na barem jednom računalu (mysqldump i mysql klijent).

Korisne veze

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/copying-databases.html

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldump.html

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql.html

Postupak migracije

U naredbama, konfiguracijskim datotekama ili SQL upitima niže, uvijek zamijenite:

SRCHOST s adresom servera izvorne baze podataka

SRCROOTLOGIN s podacima za prijavu root korisnika izvornog MySQL servera

SRCERADBNAME s nazivom izvorne ERA baze podataka za koju se radi sigurnosna kopija

BACKUPFILE s putem do datoteke gdje će se pohraniti sigurnosna kopija

TARGETHOST s adresom servera ciljne baze podataka

TARGETROOTLOGIN s podacima za prijavu root korisnika ciljnog MySQL servera

TARGETERADBNAME s nazivom ciljne ERA baze podataka (nakon migracije)

TARGETERALOGIN s imenom za prijavu za novog korisnika ERA baze podataka na ciljnom MySQL serveru

TARGETERAPASSWD s lozinkom novog korisnika ERA baze podataka na ciljnom MySQL serveru

Nije nužno pokretati SQL upite niže putem naredbenog retka. Ako je dostupan GUI alat, možete koristiti aplikaciju koju već poznajete.

 

 

1.Zaustavite servise ERA Server/Proxy.

2.Stvorite potpunu sigurnosnu kopiju izvorne ERA baze podataka (baze podataka koju planirate migrirati):

mysqldump --host SRCHOST --disable-keys --extended-insert --routines -u SRCROOTLOGIN -p SRCERADBNAME > BACKUPFILE

3.Pripremite praznu bazu podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE DATABASE TARGETERADBNAME /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"

validation-status-icon-infoNAPOMENA: na sustavima Linux upotrijebite znak apostrofa ' umjesto navodnika ".

4.Vratite bazu podataka na ciljnom MySQL serveru na prethodno pripremljenu praznu bazu podataka:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p TARGETERADBNAME < BACKUPFILE

5.Stvorite korisnika ERA baze podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=CREATE USER TARGETERALOGIN@'%' IDENTIFIED BY 'TARGETERAPASSWD';"

Preporučeni znakovi za TARGETERALOGIN:

Mala ASCII slova, brojevi i podvlaka „_”

Preporučeni znakovi za TARGETERAPASSWD:

Samo ASCII znakovi, uključujući velika i mala ASCII slova, brojeve, razmake i posebne znakove

Nemojte koristiti znakove koji nisu ASCII, vitičaste zagrade {} ili @

Imajte na umu da ćete, ako ne slijedite prethodne preporuke za znakove, možda imati problema s povezivanjem baze podataka ili ćete morati izuzeti posebne znakove u kasnijim koracima tijekom modifikacije niza za povezivanje baze podataka. Pravila za izuzimanje znakova nisu uključena u ovaj dokument.

6.Omogućite odgovarajuća pristupna prava korisniku ERA baze podataka na ciljnom MySQL serveru:

mysql --host TARGETHOST -u TARGETROOTLOGIN -p "--execute=GRANT ALL ON TARGETERADBNAME.* TO TARGETERALOGIN;"

validation-status-icon-infoNAPOMENA: na sustavima Linux upotrijebite znak apostrofa ' umjesto navodnika ".

7.Potražite startupconfiguration.ini na računalu na kojem je instaliran ERA server/proxy.

oZa Windows Vista i novije:

% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oZa ranije verzije Windowsa:

% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oZa Linux:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

8.Promijenite niz za povezivanje s bazom podataka na ERA serveru/proxyju startupconfiguration.ini

oPostavite adresu i port novog servera baze podataka

oPostavite korisničko ime i lozinku

oKonačni rezultat treba izgledati ovako:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETERALOGIN;
Password={TARGETERAPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETERADBNAME;

9.Pokrenite ERA server/proxy i provjerite radi li servis ERA servera/proxyja ispravno.