Instalacija web-konzole – Linux

Prije instalacije komponente ERA web-konzole provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti. Pratite sljedeće korake da biste instalirali ERA web-konzolu:

1.Pokrenite sljedeće naredbe za kopiranje datoteke era.war u mapu Tomcat:

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat7/webapps/

Distribucijski paketi sustava CentOS, RedHat i Fedora

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

Distribucijski paket sustava OpenSUSE

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

Osim toga, možete raspakirati sadržaj datoteke era.war u /var/lib/tomcat/webapps/era/

2.Pokrenite sljedeću naredbu da biste ponovno pokrenuli servis Tomcat i instalirali .war datoteku:

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo service tomcat7 restart

Distribucijski paketi sustava CentOS, RedHat i Fedora

sudo service tomcat restart

Distribucijski paket sustava OpenSUSE

sudo service tomcat restart

Testirajte vezu s ERA web-konzolom nakon instalacije. Otvorite sljedeću vezu u pregledniku na lokalnom hostu (trebao bi se prikazati zaslon za prijavu):

http://localhost:8080/era ili, ako serveru pristupate daljinski, http://IP_ADDRES_OR_HOSTNAME:8080/era

validation-status-icon-infoNAPOMENA: HTTP port, standardnog broja 8080, postavlja se tijekom ručne instalacije programa Apache Tomcat. Također možete postaviti HTTPS vezu za Apache Tomcat.