Instalacija RD Sensora

Za instalaciju komponente RD senzora na operacijski sustav Windows slijedite ove korake:

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje programa ESET Remote Administrator 6 kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ERA komponente.

2.Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti.

3.Dvaput kliknite instalacijsku datoteku RD senzora za pokretanje instalacije.

4.Odaberite lokaciju za instalaciju RD sensora i kliknite Sljedeće > Instaliraj.