Uvoz HTTPS lanca certifikata za MDM

Postoji zahtjev za pružanjem čitavog lanca certifikata za MDM HTTPS server. To je uglavnom potrebno u slučajevima kada se certifikat potpisan od strane izdavatelja certifikata treće strane upotrebljava za uspostavljanje povjerenja između uređaja i mobilnog preglednika.

Čitav lanac certifikata mora biti prisutan u spremištu pkcs12 (pfx file) postavljen kao certifikat HTTPS servera. Lanac certifikata mora se uvesti i u spremište Posredni izdavatelji certifikata na lokalnom računalu.

1.Pokrenite mmc.exe da biste otvorili Upravljačku konzolu.

2.Odaberite Datoteka > Dodaj/Ukloni dodatni alat… ili (CTRL+M).

open_mmc_mdm

3.Pod Dostupni dodatni alati odaberite Certifikati i kliknite Dodaj.

4.Odaberite Računalni račun za certifikate kojima želite upravljati i kliknite Sljedeće.

computer_account_mdm_cert

5.Odaberite Lokalno računalo i pritisnite Završi.

6.Kliknite U redu da biste se vratili u Upravljačku konzolu.

7.Odaberite Posredni izdavatelji certifikata i u kontekstnom izborniku odaberite Svi zadaci > Uvoz.

import_mdm_httpcert

8.Odaberite MDM HTTPS datoteku certifikata i uvezite je.

9.Ponovno pokrenite servis ESET Remote Administrator Mobile Device Connector.

validation-status-icon-infoNAPOMENA: Ako to ne učinite, MDM HTTPS server poslat će samo serverski certifikat, a ne cijeli lanac (posredne izdavatelje certifikata).