Server

ESET Remote Administrator server (ERA server) izvršna je aplikacija koja obrađuje sve podatke primljene od klijenata koji se povezuju sa serverom (preko ERA agenta ili ERA proxyja). Da bi ispravno obrađivao podatke, serveru je potrebna stabilna veza sa serverom baze podataka na kojem su podaci pohranjeni. Za postizanje veće učinkovitosti preporučujemo instalaciju servera baze podataka na zasebno računalo.

scheme_sever_sm