Předpoklady pro instalaci ERA Web Console na Linuxu

Pro samostatnou instalaci komponent ERA Web Console na Linuxu je nutné splnit následující předpoklady:

Java – ERA Web Console vyžaduje Java minimálně ve verzi 7. Přesto doporučujeme používat vždy nejnovější verzi.

Apache Tomcat (ve verzi 6 a novější)

Připraven soubor ERA Web Console (era.war) na lokálním počítači.

Pro instalaci balíčků Java a Apache Tomcat můžete použít následující příkazy:

Balíček

Debian a Ubuntu

CentOS, Red-Hat a Fedora

Java

sudo apt-get install openjdk-7-jdk

yum install java-1.8.0-openjdk

Apache Tomcat

sudo apt-get install tomcat7

yum install tomcat7