Ruční aktualizace Apache Tomcat na Windows

Pomocí níže uvedených kroků aktualizujete ručně Apache Tomcat na Windows.

Před zahájením aktualizace

1.Ujistěte se, že máte nainstalovanou aktuální verzi Java.

2.Pro ověření aktuálně používané verze:

a.Stiskněte klávesy Win + R, zadejte services.msc a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

b.Klikněte na službu Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně na záložce Obecné uvidíte číslo verze (například 7.0.67).

3.Ověřte, zda verze na kterou chcete přejít, podporuje produkt ESET.

 

Postup aktualizace

1.Zastavte službu Apache Tomcat a ukončete proces Tomcat7w.exe:

a.Stiskněte klávesy Win + R, zadejte services.msc, a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

b.Klikněte na službu Apache Tomcat a z kontextové nabídky vyberte možnost Zastavit.

c.Prostřednictvím systray ukončete proces Tomcat7w.exe.

2.Zálohujte níže uvedené soubory (název složky se může lišit v závislosti na použité verzi):
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\server.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\.keystore
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\tomcat-users.xml
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

3.Stáhněte si aktuální verzi Apache Tomcat (apache-tomcat-[verze].exe).

4.Odinstalujte Apache Tomcat.

5.Ujistěte se, že došlo také k odstranění složky (název složky se může lišit v závislosti na použité verzi):
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\

6.Nainstalujte aktuální verzi Apache Tomcat.

7.Po dokončení instalace odškrtněte na poslední straně průvodce možnost Run Apache Tomcat.

8.Obnovte zálohovaný .keystore a server.xml do původního umístění. To je možné pouze při aktualizaci v rámci majoritní verze (například při aktualizaci verze 7.x na 7.x, z verze 8.x na 8.x). Případně znovu nastavte používání HTTPS protokolu.

9.Znovu nasaďte ERA Web Console (postup pro Windows).

10. Do složky %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/ nahrajte zálohovaný soubor EraWebServerConfig.properties.

11. Spusťte Apache Tomcat a nastavte správnou verzi Java VM:

Klikněte na Start > Všechny programy > Apache Tomcat > Monitor Tomcat. Na záložce Obecné klikněte na tlačítko Start.

Na záložce Java vyberte možnost Use default a potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

12.Připojte se k ERA Web Console a ověřte, zda vše korektně funguje.