Ruční aktualizace Apache HTTP Proxy na Windows

Aktualizace Apache HTTP Proxy na nejnovější verzi

ERA 6.5 je dodáván společně Apache HTTP Proxy 2.4.20. V případě, že si chcete nainstalovat nejnovější verzi dostupnou na webových stránkách Apache Software Foundation, postupujte podle níže uvedených kroků:

Předpoklady:

Operační systém podporovaný ze strany Apache 2.4.XX_x86

Windows Vista

Windows Server 2008

Windows 7

Windows Server 2012

Windows 8/8.1

Windows 10

Nainstalovaný balíček Visual C++ 2015 x86 Redistributable: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49984.

 

Proces instalace:

 

1.Stáhněte si aktuální balíček Apache Haus x86 z webových stránek httpd.apache.org.

2.Otevřete si příkazový řádek (cmd).

3.Přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin

4.Spusťte následující příkazy:
Httpd –k stop –n ApacheHttpProxy
Httpd –k uninstall –n ApacheHttpProxy

validation-status-icon-infoV případě, že systém neakceptuje výše uvedené příkazy, použijte tyto:

sc stop apachehttpproxy
httpd.exe -k uninstall -n ApacheHttpProxy

5.Odzálohujte si konfigurační soubor httpd.conf ze složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf.

6.Smažte obsah složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy leaving the top level folder.

7.Otevřete stažený archiv, přejděte uvnitř archivu do složky Apache24 a rozbalte její obsah do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy.

8.Přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf a přejmenujte soubor httpd.conf na original.httpd.conf.

9.Zkopírujte do této složky zazálohovaný soubor httpd.conf z kroku 5.

10.Otevřete si v textovém editoru soubor httpd.conf a v sekci ‘modules’ nahraďte .dll přípony souborů příponou .so.

11.V příkazovém řádku přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin a spusťte níže uvedené příkazy:
Httpd –k install –n ApacheHttpProxy
Httpd –k start –n ApacheHttpProxy
 
validation-status-icon-infoV případě, že systém neakceptuje výše uvedené příkazy, použijte tyto:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy
sc start apachehttpproxy

12.Funkčnost Apache HTTP Proxy ověřte zadáním níže uvedené adresy do webového prohlížeče:
http://[IP adresa]:3128/index.html

Pokud tuto proxy nastavíte například prohlížeči, dostanete se podle očekávání pouze na web www.eset.com, nikoli však www.google.com.


Aktualizace Apache HTTP Proxy na verzi poskytovanou společností ESET

1.Zazálohujte následující soubory:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\group.file

2.Zastavte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc stop ApacheHttpProxy

3.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte archiv Apache HTTP Proxy. Obsah archivu rozbalte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\ a původní soubory přepište.

4.Přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf a v textovém editoru otevřete soubor httpd.conf.

5.Do konec souboru přidejte níže uvedené řádky:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

6.Pokud jste měIi přístup k Apache HTTP Proxy zaheslován (podle kroku 8 v kapitole Instalace Apache HTTP Proxy), nahraďte níže uvedený kus kódu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

v souboru httpd.conf tímto (naleznete jej rovněž v záloze z kroku 1):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

Pokud jste prováděli další změny v souboru httpd.conf, zkopírujte tyto změny ze zálohovaného souboru z kroku 1.

7.Uložte změny a spusťte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc start ApacheHttpProxy

8.Funkčnost Apache HTTP Proxy ověřte zadáním níže uvedené adresy do webového prohlížeče:

http://localhost:3128/index.html

Pokud Apache HTTP Proxy po aktualizaci neběží, pro řešení problémů se podívejte do protokolů Apache HTTP Proxy.