Jeden server (malá firma)

Pro správu malých sítí (1000 klientů a méně) postačí nainstalovat ERA Server a všechny související komponenty (webový server, databázový server atp.) na jeden stroj. Všichni spravovaní klienti jsou k ERA Serveru připojení prostřednictvím ERA Agenta. Administrátor si může zobrazit ERA Web Console zobrazit z libovolného z podporovaných internetových prohlížečů z jakéhokoli zařízení v síti nebo otevřením ERA Web Console přímo na ERA Serveru.

ds_single_server_small_business


Doporučený scénář pro nasazení v SMB prostředí

Počet klientů

Do 1000 klientů

ERA Server a databázový server na stejném stroji

OK

Použití MS SQL Express

OK

Použití MS SQL

OK

Použití MySQL

OK

Použití ERA Virtual Appliance

OK

Použití virtuální appliance

OK

Použití ERA Proxy

Volitelné

Doporučený interval replikace v průběhu prvotního nasazení

60 sekund*

Doporučený interval replikace pro standardní provoz

20 minut

* Výchozí interval replikace ERA Agenta. Pro jeho změnu přejděte do této kapitoly.