Požadavky pro instalaci ESET RD Sensor na Linux

Pro instalaci ESET RD Sensor na Linux postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje předpoklady pro instalaci:

oSíť musí být možné prohledávat (otevřené porty, firewall nesmí blokovat příchozí komunikaci atp.)

oServer musí být z lokálního počítače dosažitelný.

oNa lokálním počítači nainstalovaný ERA Agent pro správné fungování všech součástí.

oInstalační balíček RD Sensor musí být nastaven jako spustitelný:
chmod +x RDSensor-Linux-x86_64.sh

2.Spusťte instalaci prostřednictvím instalačního balíčku s oprávněním sudo:

sudo ./RDSensor-Linux-x86_64.sh

3.Přečtěte si a licenční ujednání. Pro pohyb v Terminálu použijte klávesu Mezerník.
Licenční ujednání odsouhlaste stisknutím klávesy Y. V opačném případě stiskněte klávesu N.

4.ESET RD Sensor se nainstaluje na počítač.

5.Po dokončení instalace ověřte, zda ESET RD Sensor běží pomocí příkazu:

sudo service rdsensor status nebo systemctl status rdsensor

6.Protokol Rogue Detection Sensor naleznete ve složce: /var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log