Instalace ERA Proxy na Linuxu

validation-status-icon-error VAROVÁNÍ: ERA Server a ERA Proxy není možné provozovat na stejném serveru!

 

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci.

2.Spusťte instalační skript pro instalaci ERA Proxy. Níže je uveden vzorový instalační skript.

Nastavení připojení

Cíl je nutné specifikovat jednou z následujících možností:

Název serveru

IPv4 adresa

IPv6 adresa

DNS zdrojový záznam – linuxový počítač musí být v doméně. Více informací naleznete v kapitole DNS zdrojový záznam.

Specifikujte port: použijte 2222 pro ERA Server i ERA Proxy.

Příklad instalace
(Při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek)

./proxy-linux-x86_64.sh \
--db-hostname=10.1.179.28 \
--db-name=era_6_db_proxy \
--db-admin-username=sa \
--db-admin-password=admin.1 \
--db-user-username=tester \
--db-user-password=Admin.1 \
--db-port=1433 \
--db-type="MS SQL Server" \
--db-driver=SQL \
--skip-license \
--hostname=10.1.179.30 \
--port=2222 \
--cert-path=/home/adminko/Desktop/proxy.pfx \
--cert-auth-path=/home/adminko/Desktop/CA-server.der \
--cert-password=root \

Změnit můžete následující parametry:

Atribut

Popis

Vyžadováno

--db-hostname

název nebo IP adresa databázového serveru (výchozí hodnota je localhost)

Ano

--db-name

název použité databáze (standardně era_db nebo era_proxy_db)

Ano

--db-admin-username

přihlašovací jméno databázového administrátora (používá se při instalaci pro vytvoření a úpravu databáze; standardně root)

Ano

--db-admin-password

heslo databázového administrátora

Ano

--db-user-username

databázový uživatel, který může přistupovat k ERA databázi (ERA Proxy jej používá pro připojení k databázi); jméno by nemělo být delší než 16 znaků

Ano

--db-user-password

heslo uživatele databáze

Ano

--db-port

port databáze (1433 pro MSSQL, 3306 pro MySQL; výchozí hodnota je 3306)

Ano

--db-type

použitý typ databáze (možné hodnoty: MySQL Server, MS SQL Server; výchozí hodnota je MySQL Server)

Ano

--db-driver

ODBC ovladač použitý pro připojení do databáze (například, MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver; výchozí hodnota je MySQL. Přesný název ovladače naleznete v souboru /etc/odbcinst.ini nebo pomocí příkazu odbcinst -q -d)

Ano

--skip-license

nedotazovat se na licenci

-

--hostname

název nebo IP adresa ERA Serveru, resp. nadřazené ERA Proxy (výchozí hodnota je localhost)

Ano

--port

port ERA Serveru (standardně 2222) nebo ERA Proxy (standardně 1236)

Ano

--proxy-port

port, který používá proxy (standardně 2222)

-

--product-guid

GUID produktu (vygeneruje se, pokud není definováno)

-

--cert-path

lokální cesta k certifikátu proxy

Ano*

--cert-content

Base64 kódovaný obsah PKCS12 kódovaného veřejného klíče certifikátu a soukromého klíče používaných pro zabezpečení komunikace mezi ERA Serverem a ERA Agenty.

Ano*

--cert-auth-path

lokální cesta k certifikátu certifikační autority

Ano**

--cert-auth-content

Base64 kódovaný obsah DER kódovaného soukromého klíče certifikační autority používané pro ověřování komunikace vzdálených klientů(Proxy nebo Server)

Ano**

--cert-password

heslo ke klientskému certifikátu ERA Agenta

Ano

--cert-auth-password

heslo k certifikační autoritě

Ano

--keep-database

databáze nebude při odinstalaci odstraněna

-

* Použijte jeden z následujících parametrů: --cert-path nebo --cert-content.
** Použijte jeden z následujících parametrů: --cert-auth-path nebo --cert-auth-content.

Po dokončení instalace ověřte, zda služba ERA Proxy běží pomocí příkazu:

sudo service eraproxy status nebo systemctl status eraproxy

validation-status-icon-infoPoznámka: Protokol ERA Proxy pro případnou diagnostiku naleznete ve složce: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Proxy\EraProxyApplicationData\Logs\