Předpoklady pro instalaci ERA Serveru na Linuxu

Pro samostatnou instalaci ERA Serveru na Linuxu je nutné splnit následující předpoklady:

Musíte mít platnou licenci.

Nainstalovaný a nakonfigurovaný databázový server (Microsoft SQL nebo MySQL) s administrátorským účtem (další uživatelský účet nemusí být vytvořen před instalací, instalátor jej dokáže vytvořit).

validation-status-icon-infoPoznámka: ERA Server ukládá do databáze velké bloky dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly konfigurace MySQL.

Nainstalovaný ODBC ovladač pro připojení k databázovému serveru (MySQL / MS SQL).

validation-status-icon-infoPoznámka: Od verze Ubuntu 16.04.1 LTS se již v oficiálním Ubuntu repozitáři nenachází balíček libmyodbc. Doporučujeme jej stáhnout samostatně z webu výrobce a nainstalovat jej ručně. Mějte na paměti, že balíček se neaktualizuje automaticky prostřednictvím příkazu apt-get upgrade a bude nutné jej aktualizovat ručně.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pro bezproblémové připojení ERA Serveru k MySQL databázi doporučujeme nainstalovat unixODBC_23 balíček (nikoli výchozí unixODBC). To platí především pro SUSE Linux.

Instalační balíček serveru musí být nastaven jako spustitelný.

chmod +x server-linux-x86_64.sh

Musíte mít nainstalované OpenSSL minimálně ve verzi openssl-1.0.1e-30 (příkazem openssl version zjistíte aktuálně používanou verzi)

Na linuxovém serveru bez grafického rozhraní je nutné pro správné zobrazování přehledů (serverová úloha generování přehledu) nainstalovat xvfb balíček.

Pro úspěšné nasazení ERA Agenta na Windows je nutné nainstalovat cifs-utils balíček.

Musí mít nainstalovány knihovny Qt4 pro tisk do PDF a PS. Všechny Qt4 závislosti se doinstalují automaticky. Je nutné nainstalovat verzi 4.8, nikoli 5.

validation-status-icon-infoPoznámka: V oficiálních repozitářích CentOS nemusíte najít všechny požadované balíčky. V takovém případě je potřeba použít repozitář třetí strany (například EPEL) nebo si balíky na cílové stanici zkompilovat ručně. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

Pro synchronizaci s Active Directory prostřednictvím protokolu Kerberos je nutné doinstalovat kinit + klist. Dále je nutné správně Kerberos nakonfigurovat v souboru /etc/krb5.conf.

Pro přihlášení do ERA Web Console prostřednictvím doménového účtu a NTML autentifikaci pro odesílání e-mailů doinstalovat wbinfo + ntlm_auth.

Pro synchronizaci s Active Directory doinstalovat ldapsearch.

Pro odesílání SNMP trapů doinstalovat snmptrap. Mějte na paměti, že je nutné SMP dále nakonfigurovat.

Na systémech s aktivovaným SELinux (CentOS, Fedora, RHEL) doinstalovat SELinux devel balíček. Mějte na paměti, že SELinux může být v konfliktu s jinými aplikacemi a pro ERA Server není nezbytný.

 

Pro instalaci požadovaných závislostí můžete použít následující příkazy:

Debian a Ubuntu distribuce

CentOS, Red Hat a Fedora distribuce

OpenSUSE distribuce

ODBC ovladač

apt-get install unixodbc
libmyodbc

yum install mysql-connector-odbc

zypper install unixodbc
myodbc-unixbox

xvfb

apt-get install xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb

zypper install xorg-x11-server-extra

cifs-utils

apt-get install cifs-utils

yum install cifs-utils

zypper install cifs-utils

Qt4 WebKit knihovny

apt-get install libqtwebkit4

Více informací naleznete v Databázi znalostí.

zypper install libqtwebkit4

kinit+klist – volitelné, potřebné pro služby Active Directory

apt-get install krb5-user

yum install krb5-workstation

zypper install krb5

wbinfo + ntlm_auth

apt-get install winbind

yum install samba-winbind-clients

zypper install samba-winbind

ldapsearch

apt-get install ldap-utils ldap-utils
libsasl2-modules-gssapi-mit

yum install openldap-clients
cyrus-sasl-gssapi cyrus-sasl-ldap

zypper install openldap2-client
cyrus-sasl-gssapi
cyrus-sasl-ldap-auxprop

snmptrap

apt-get install snmp

yum install net-snmp-utils net-snmp

zypper install net-snmp

SELinux devel – volitelné; SELinux může být v konfliktu s jinými aplikacemi a ERA Server je přímo nevyžaduje.

apt-get install selinux-policy-dev

yum install policycoreutils-devel

zypper install selinux-policy-devel

samba

apt-get install samba

yum install samba
samba-winbind-clients

zypper install samba samba-client