Instalace a konfigurace MySQL

Instalace

Instalační balíček MySQL pro Windows si stáhněte z webových stránek společnosti Oracle.

V průběhu instalace vyberte možnost Custom a k instalaci vyberte kromě MySQL Serveru také ODBC Connector.

mysql_component

Konfigurace

V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor my.ini:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini

Najděte sekci [mysqld] a přidejte do ní následující řádky:

max_allowed_packet=33M

Pro MySQL 5.6.20 a 5.6.21 (verzi MySQL zjistíte například pomocí příkazu mysql --version):

oinnodb_log_file_size nastavte alespoň na hodnotu 200 MB (například innodb_log_file_size=200M)

Pro MySQL >= 5.6.22:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group – součin (*) obou parametrů musí být větší nebo roven 200 MB.
Minimální hodnota pro innodb_log_files_in_group je 2. Příklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Změny v souboru uložte a službu MySQL server restartujte, například pomocí níže uvedených příkazů (název služby závisí na použité verzi MySQL, například verze 5.7 = MySQL57 atp.):

net stop mysql57

net start mysql57

Ověřte, zda služba MySQL server běží, například pomocí níže uvedeného příkazu:

sc query mysql57