Instalace Mobile Device Connector na Linuxu

Mobile Device Connector můžete nainstalovat na jiný server, než na kterém běží ERA Server. Pokud tedy chcete spravovat mobilní zařízení také ve chvíli, kdy jsou mimo vaši lokální síť, stačí do internetu vypublikovat pouze server, na kterém je nainstalován MDM.

Instalaci MDM provedete na Linuxu prostřednictvím Terminálu. Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci. Připravit si můžete instalační skript a následně jej spustit s oprávněním sudo.
 
Během instalace je nutné vybrat klientské certifikáty. Získat je můžete dvěma způsoby a záleží pro jaký způsob instalace se rozhodnete:

Asistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ERA Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ERA Web Console),

Offline instalacev tomto případě potřebujete mít exportován z ERA Web Console klientský certifikát ERA Proxy. Případně můžete použít vlastní certifikát.

Při instalaci musíte použít následující parametry:

HTTPS certifikát:

--https-cert-path=
--https-cert-password=

Klientský certifikát:

Pro asistovanou instalaci stačí uvést:

--webconsole-password=

Pro offline instalaci zadejte:

--cert-path=
--cert-password= (heslo není vyžadováno pro výchozí certifikát vytvořený v průběhu instalace ERA Serveru)

Připojení k ERA Serveru (název serveru nebo IP adresa):

--hostname=

Pro vytvoření nové MySQL databáze je nutné zadat:

--db-type="MySQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Pro vytvoření nové MSSQL databáze je nutné zadat:

--db-type="Microsoft SQL Server"
--db-driver=
--db-admin-username=
--db-admin-password=
--db-user-password=

Vzorový instalační skript
(Při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek)

sudo ./mdmcore-linux-x86_64-0.0.0.0.sh \
--https-cert-path="./httpscert.pfx" \
--https-cert-password="123456789" \
--port=2222 \
--db-type="MySQL" \
--db-driver="MySQL" \
--db-admin-username="root" \
--db-admin-password=123456789 \
--db-user-password=123456789 \
--db-hostname="127.0.0.1" \
--webconsole-password=123456789 \
--hostname=username.LOCAL \
--mdm-hostname=username.LOCAL

Pro zobrazení všech dostupných parametrů použije parametr:

--help

Instalační protokol

Protokol může být užitečný při řešení problémů s instalací a naleznete jej v následujícím umístění:

/var/log/eset//mdminstaller.log

Po dokončení instalace ověřte, zda Mobile Device Connector běží. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu https://nazev_serveru_vaseho_serveru:registracni_port (například https://eramdm:9980). Pokud instalace byla úspěšná, měla by se zobrazit následující zpráva:

mdm_check

Tuto adresu můžete použít také pro ověření dostupnosti MDM serveru nejen v rámci sítě, ale také z internetu. Pokud server není dosažitelný, zkontrolujte nastavení firewallu a konfiguraci vaší sítě.