Migrace z ERA 4/5

Pokud chcete při migrace z ESET Remote Administrator 4/5 přenést stávající data, můžete k tomu použít migrační nástroj. Jedná se o samostatnou aplikaci dostupnou pro Windows, která převede databázi ERA 4.x /5.x do intermediate formátu. Převedená data následně můžete importovat do ERA 6.x bez ohledu na tom, zda ji provozujete na Windows nebo Linuxu.

validation-status-icon-warning Důležité: Vždy je nutné použít migrační nástroj ve verzi, která odpovídá verzi ESET Remote Administrator, na kterou se chystáte přejít. Více informací o verzi jednotlivých komponent ERA naleznete v Databázi znalostí.

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ: Po nainstalování ERA Agenta na stanici, na které běží bezpečnostní produkt ve verzi 5.x nebo starší, se již nebude připojovat ke starému ERA serveru. Je to z důvodu, že agent změní konfiguraci produktu a nastaví mu v poli pro server vzdálené správy adresu: localhost / 2225.

Stáhněte si správnou verzi ESET Remote Administrator Migration Tool.

Nainstalujte si Microsoft Visual C++ 2015 x86, který je vyžadován pro korektní běh nástroje. Instalační balíček naleznete ve staženém .zip archivu nástroje Migration Tool.

Migrační nástroj spusťte jako administrátor přímo na serveru, kde běží ERA 4.x / 5.x sever. Není možné migrační nástroj spustit ze vzdálené stanice.

Konfigurace starého ERA serveru se nepřenese.

Parametrické skupiny není možné přenést.

Politiky můžete přenést prostřednictvím migrační nástroje od verze 6.2.x. Mějte na paměti, že migrace politik má jistá omezení:

Přenesou se pouze politiky z nejnadřazenějšího ERA serveru.

Přenesou se pouze samotné politiky, nikoli vzat mezi politikami a počítači.

Po dokončení migrace politiky přiřaďte ručně skupinám nebo klientům.

Hierarchie politik bude zapomenuta. Nastavení, které ve starém ERA mělo příznak override bude nově označeno příznakem vynutit.

Pokud jste v jedné politice měli konfiguraci pro více produktů, politika bude rozdělena na dílčí politiky.

validation-status-icon-infoPoznámka: Po dokončení migrace doporučujeme zkontrolovat přenesená data (počítače, statické skupiny, politiky atp.) a ujistěte se, že výsledek odpovídá vašemu očekávání. V případě nesrovnalostí politiky upravte ručně, nebo vytvořte nové.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud se v průběhu migrace vyskytne chyba, zapíše do protokolu migration.log, který se vytvoří se stejné složku odkud jste nástroj spustili. Pokud máte do složky pouze přístup pro čtení, protokol se rovnou zobrazí. To samé se stane v případě, kdy nemáte dostatek místa na disku pro vytvoření protokolu.

migration_tool

V dalších kapitolách máme popsány nejčastější migrační scénáře:

Migrační scénář č.1 – migrace ze starého serveru na nový,

Migrační scénář č.2 – migrace v rámci jednoho serveru,

Migrační scénář č.3 – současný běh ERA 4/5 a ERA 6.