3. scénář: současný běh ERA 4/5 a ERA6 na jednom serveru

Tento scénář pokrývá migraci na ESET Remote Administrator 6 při současném běhu ERA 4.x/5.x na stejném počítači. Použít jej můžete v případě, kdy si chcete ERA 6 vyzkoušet, ale zároveň potřebujete zachovat stávající ERA infrastrukturu.

validation-status-icon-infoPoznámka: Tento scénář je určen pouze pro zkušené uživatele a měli byste jej použít pouze v případě, kdy nemáte jinou možnost.

1.Po spuštění ESET Remote Administrator Migration tool na počítači s ERA V4/V5 vyberte možnost Export, pro export dat do intermediate formátu. Průvodce migrací dokáže převést jen některá data. Vyberte data, která chcete převést a klikněte na tlačítko Další.

migrationtool02

validation-status-icon-infoPoznámka: Z důvodu odlišného fungování dynamických skupin v ERA 6.x není možné přenést parametrické skupiny, úlohy a politiky z předchozí verze.

migrationtool04

2.Po vybrání složky, do které chcete databázi exportovat, průvodce zobrazí stav původní ERA 4.x / 5.x databáze.

migrationtool05

3.Všechna data jsou exportována do intermediate databáze.

4.Pokud ERA 6 chcete nainstalovat na stejný počítač, musíte ERA 4.x / 5.x změnit používané porty a přejmenovat jeho službu. Přejmenování provedete například pomocí příkazu: sc config ERA_SERVER DisplayName= “ESET Remote Administrator g1”.

5.Nyní můžete ESET Remote Administrator 4.x / 5.x znovu spustit.

6.Nainstalujte ESET Remote Administrator 6 a pomocí migračního nástroje naimportujte data z původního serveru pomocí tohoto nástroje. Zadejte název nebo IP adresu serveru, na který jste nainstalovali ERA 6 a heslo pro výchozí účet Administrator používaný pro přístup do ERA Web Console.

Pokud nebude možné některá nastavení importovat, ESET Remote Administrator Migration tool zobrazí tipy pro změnu nastavení nového ERA Serveru, které je potřeba provést, aby se importování podařilo.

Proces importování každé části se zapíše do samostatného migračního protokolu. Po úspěšném dokončení importu všech částí se vytvoří také výsledný migrační protokol.

Pokud migrujete také uživatele, hesla k účtům budou resetována a nahrazena náhodně vygenerovanými. Hesla budou následně dostupná v .CSV souboru.

Průvodce migrací vygeneruje také instalační.bat skripty, které můžete použít pro instalaci již předkonfigurovaného ERA Agenta.

Důkladně si zkontrolujte nastavení migračního nástroje a po dokončení se ujistěte, zda byla zálohována všechna data. Po ověření nasaďte prostřednictvím skriptu ERA Agent na několik stanic, a ověřte, že se připojili k novému ERA Serveru.

Po úspěšném ověření konektivity nasaďte ERA Agenta na zbývající počítače.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud v průběhu migrace dojde k chybě, doporučujeme vrátit změny ERA 6.x, obnovit zálohovaná data ERA 4.x / 5.x, počítače zpět připojit k ERA 4.x / 5.x a kontaktovat technickou podporu ESET.

Mějte na paměti, že v tomto případě se neexportují žádné protokoly z doby od zálohy databáze ERA 4.x/5.x až do nasazení ERA Agenta. Nicméně tato data budou stále dostupná v původní ERA 4.x/5.x.