Migrace databáze – odlišná IP adresa

Tento scénář pokrývá stav, kdy nový ERA server poběží na jiné IP adrese než původní a  potřebujete zachovat data z původní instalace (databáze).

validation-status-icon-warning Důležité: Migrovat můžete pouze stejné typy databáze (z MySQL na MySQL, resp. z MSSQL na MSSQL).

validation-status-icon-warning Důležité: Migrovat je možné pouze stejné verze ESET Remote Administrator. Například pokud máte ERA 6.3.12.0, její databázi můžete namigrovat pouze na server, na kterém poběží ERA ve verzi 6.3.12.0. Informace o verzích jednotlivých komponent ERA naleznete v tomto článku. Po dokončení migrace doporučujeme ověřit, zda není dostupná novější verze ERA.

Na stávajícím/původním ERA serveru:

1.Vygenerujte certifikát ERA Serveru, který bude obsahovat údaje o novém serveru. V poli adresa ponechte hvězdičku (*). Tím certifikát nebude vázán na konkrétní DNS jméno nebo IP adresu a zajistíte tak bez problémové připojení stanic.

2.Exportujte používané certifikáty a certifikační autority:

oExportujte veřejný klíč certifikační autority a uložte si jej jako .der soubor.

oExportujte klientské certifikáty (serveru, agenta, proxy, MDM atp.) a uložte si je jako .pfx soubor. Exportovaný .pfx soubor obsahuje rovněž jejich privátní klíče.

3.Vytvořte politiku pro ERA Agenta, prostřednictvím které jej přesunete na nový server a přiřaďte ji všem zařízením (ideálně nejnadřazenější skupině Všechna zařízení).

4.Zastavte službu ERA Server.

5.Exportujte/zálohujte databázi ERA.

6.Volitelně stávající server vypněte.

validation-status-icon-warning Důležité: Prozatím původní ERA server neodinstalovávejte.

 

Na novém ERA serveru:

1.Nainstalujte databázový server, který bude ERA používat.

2.Importujte/obnovte původní databázi ERA.

3.Nainstalujte nový ERA Server prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku (Windows), po jednotlivých komponentách (Windows, Linux) nebo použijte virtuální appliance. V průběhu instalace zadejte údaje pro připojení k databázovému serveru.

4.Přihlaste se do ERA Web Console.

5.Importujte veřejný klíč certifikační autority exportovaný ze starého serveru.

6.V nastavení serveru nahraďte certifikát serveru za ten, který jste si vygenerovali a exportovali ze starého serveru.

7.Restartujte službu ERA Server, například podle těchto kroků.

ERA Agenti se nyní připojí k novému ERA serveru. Používají stále původní certifikát, který ověří naimportovaná certifikační autorita ze starého serveru. Pokud se stanice nepřipojují, přejděte do kapitoly problémy po aktualizaci/migraci ERA serveru.

 

Odinstalace starého ERA serveru:

Až si budete jisti, že se všichni klienti připojili na nový server, můžete starý odinstalovat.