Instalace Apache HTTP Proxy na Windows

Komponentu HTTP Proxy můžete v kombinaci s ESET Remote Administrator 6 použít k distribuci aktualizací a instalačních balíčků jednotlivým klientským stanicím. HTTP Proxy zajišťuje stejnou roli jako funkce mirror z předchozích verzí ESET Remote Administrator 5 a dále ji rozšiřuje. Prostřednictvím HTTP Proxy můžete:

Stahovat aktualizace virových databází a programových komponent na centrální místo v síti a distribuovat je klientům ve vaší síti,

Vytvořit cache pro instalační balíčky produktů ESET,

Minimalizovat vytížení připojení k internetu.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud nemůžete nebo nechcete použít Apache HTTP Proxy, využijte Mirror tool, který bude stahovat aktualizace virové databáze. Tento nástroj je dostupný pro Windows a Linux.

Pro instalaci Apache HTTP Proxy na Windows postupujte podle následujících kroků:

validation-status-icon-warning Důležité: Pokud již Apache HTTP Proxy máte nainstalován a chcete jej aktualizovat, přejděte do kapitoly aktualizace Apache HTTP Proxy.

1.Z webových stránek společnosti ESET si v sekci Stáhnout > Firmy > ESET Remote Administrator 6 > Individuální instalace stáhněte požadovaný balíček.

2.Otevřete archiv ApacheHttp.zip a rozbalte jej do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy

 

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud chcete Apache HTTP Proxy nainstalovat na jinou jednotku, případně do jiného umístění ukládat cache, musíte provést odpovídající změny v souboru httpd.conf.

3.Jako Správce otevřete příkazový řádek v umístění C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin

4.Spusťte tento příkaz:
httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Přejděte do složky C:\Program Files\ApacheHttpProxy\conf, otevřete v textovém editoru soubor httpd.conf a přidejte do něj následující řádky:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

6.Spusťte službu proxy pomocí příkazu sc start ApacheHttpProxy

7.Ověřte, zda služba Apache HTTP Proxy běží (například pomocí services.msc konzole). Standardně je služba nakonfigurována tak, aby se spouštěla automaticky.

 

Pomocí následujících kroků nastavte uživatelské jméno a heslo pro přístup k HTTP Proxy (doporučujeme):

1.Zastavte službu ApacheHttpProxy, například z příkazového řádku pomocí příkazu:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Do souboru Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf přidejte následující řádky:

LoadModule authn_core_module modules\mod_authn_core.dll
LoadModule authn_file_module modules\mod_authn_file.dll
LoadModule authz_groupfile_module modules\mod_authz_groupfile.dll
LoadModule auth_basic_module modules\mod_auth_basic.dll

3.Do souboru Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf pod část <Proxy *> přidejte následující řádky:

AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile password.file
AuthGroupFile group.file
Require group usergroup

4.Ve složce Apache HTTP Proxy\bin vytvořte pomocí příkazu htpasswd soubor password.file (během této akce budete vyzváni k zadání hesla):

htpasswd.exe -c ..\password.file username

5.Ve složce ApacheHttpProxy\ ručně vytvořte soubore group.file a vložte do něj:

usergroup:username

6.Spusťte službu ApacheHttpProxy, například z příkazového řádku pomocí příkazu:

sc start ApacheHttpProxy

7.Správnost konfigurace otestujte zadáním následující adresy do internetového prohlížeče:

http://localhost:3128/index.html

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud chcete konfiguraci Apache HTTP Proxy dále upravit a do cache ukládat například jen komunikaci produktů ESET, využijte následující odkazy:

Cachování pouze ESET komunikace

Proxy chaining

 

Pro zobrazení obsahu cache použijte níže uvedený příkaz:

C:\Apache_HTTP_Proxy_Install_Folder\bin>htcacheclean.exe -a -p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache"

Diskovou cache promažete pomocí nástroje htcacheclean. Tento nástroj můžete použít ručně nebo jako daemon. Níže uvádíme doporučené nastavení (velikost cache 10 GB a limit pro soubory ~12000) - Standardně se hodnota zadává v bajtech, změnit to můžete přidáním příznaku K (kilobajty) nebo M (megabajty).

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l10000M -L12000

Pro naplánování údržby cache každou hodinu použijte příkaz:

 

schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask^
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l10000M -L12000"

Pokud máte povoleno cachování veškeré komunikace, doporučené nastavení je:

 

"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -n -t^
-p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l10000M

schtasks /Create /F /RU "SYSTEM" /SC HOURLY /TN ESETApacheHttpProxyCleanTask
/TR "\"C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin/htcacheclean.exe\"^
-n -t -p \"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache\" -l10000M"

validation-status-icon-infoPoznámka: Znak ^ na konci řádku ve výše uvedených příkazech slouží pro přechod na nový řádek. Pokud jej při kopírování vynecháte, příkaz se neprovede.

Pro více informací přejděte do Databáze znalostí nebo dokumentace Apache Authentication and Authorization.