FAQ

Otázka: Proč musím instalovat doplněk Java na server? Nepředstavuje to bezpečnostní riziko?

Odpověď: ERA Web Console využívá ke svému běhu prostředí Java. Jedná se o průmyslový standard pro webové konzole a aplikace. ERA Web Console vyžaduje Java minimálně ve verzi 7. Přesto doporučujeme používat vždy nejnovější verzi. V případě potřeby můžete webovou konzoly nainstalovat na jiný počítač.


Otázka: Jak snadno zjistím port, na kterém běží můj SQL Server?

Odpověď: Jedním ze způsobů je použít SQL Server Configuration Manager. Číslo portu zjistíte pomocí kroků uvedených na obrázku níže.

sql_server_config_manager

Poznámka: Po nainstalování SQL Server Express, který je součástí all-in-one balíčku je zpravidla port jiný, než výchozích 1433.


Otázka: Jak v MySQL povolit příjem velkých paketů (big blocks)?

Odpověď: Otevřete si konfigurační soubor MySQL (my.ini ve Windows a my.cnf v Linuxu), najděte sekci [mysqld] a přidejte do něj nový řádek max_allowed_packet=33M (hodnota musí být minimálně 33M).


Otázka: Pokud nainstaluji SQL samostatně, jak mohu ručně vytvořit databázi pro ERA?

Odpověď: Není to potřeba. Databázi vytváří přímo instalační balíček Server.msi, nikoli instalační all-in-one balíček. All-in-one balíček pouze usnadňuje instalaci, především MS SQL Serveru.


Otázka: Dokáže ERA instalátor vytvořit novou databázi na již existujícím MS SQL Serveru, pokud při instalaci zadám platné přístupové údaje k serveru? Jaké verze MS SQL jsou podporovány?

Odpověď: Instalační balíček Server.msi dokáže vytvořit databázi na vašem MS SQL serveru. Podporován je MS SQL Server 2008, 2012 a 2014.


Otázka: Proč se nedaří instalace ERA, pokud mám aktivní binární logování na databázovém serveru?

Odpověď: ERA v6.2 nepodporuje MySQL databázi, na které ke aktivováno binární logování. Deaktivujte binární logování nebo použijte novější verzi ERA..

Odpověď: ERA v6.3 nepodporuje STATEMENT formát binárního logování. Použijte ROW nebo MIXED formát binárního logování. Pro více informací přejděte sem https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/binary-log.html nebo https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/replication-options-binary-log.html#sysvar_binlog_format


Otázka: Pokud instaluji na existující SQL Server, měl bych použít vestavěný režim ověřování?

Odpověď: Ne, protože tento režim může být na SQL Serveru zakázán. Jediným způsobem je přihlásit se k serveru zadáním uživatelského jména a hesla. Použijte tedy SQL Server autentifikaci nebo smíšený režim. Při ruční instalaci SQL serveru je nutné vytvořit heslo pro uživatele root (účet je pojmenován jako "sa", zkráceně security admin). Toto heslo je vyžadováno při instalaci ERA Serveru a může být vyžadováno také při jeho aktualizaci.


Otázka: Mohu použít MariaDB místo MySQL?

Odpověď:

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ:

MariaDB je výchozím databázový systém na některých linuxových distribucích a nainstaluje se automaticky místo MySQL.

ESET Remote Administrator ve stávající verzi MariaDB nepodporuje!

Pro více informací přejděte do kapitoly instalace a konfigurace MySQL.


Otázka: ERA instalátor mě navedl na stažení Microsoft .NET Framework 3.5 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21), ale balíček nefunguje na čisté instalaci Windows Server 2012 R2 SP1.

Odpověď: Z důvodu bezpečnostní politiky Windows Server 2012 a novějších systémů není možné tento instalátor použít. Microsoft .NET Framework nainstalujte prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi.


Otázka: V systému mám již nainstalovaný Microsoft .NET 4.5 framework. Proč nestačí nejnovější verze .NET 4.5?

Odpověď: Protože .NET 4.5 není zpětně kompatibilní s .NET 3.5, který vyžaduje instalační balíček SQL Serveru.


Otázka: Je velmi obtížné zjistit, zda probíhá instalace MS SQL Serveru. Mohu nějak zjistit, co se děje, pokud instalace probíhá déle než 10 minut?

Odpověď: Instalace SQL Server může v některých případech trvat více než hodinu. Doba instalace závisí na výkonu systému. Pro instalaci je vybrán režim tiché instalace, proto není zobrazen žádný grafický průběh.


Otázka: Mohu použít vlastní sdílené prostředky (například SMB share) místo online repozitáře?

Odpověď: Při tvorbě klientské úlohy na instalaci aplikace můžete definovat URL k instalačnímu balíčku. V případě umístění instalačního balíčku na síťové jednotce definujte cestu pomocí protokolu file://, příklad:

file://\\eraserver\install\ees_nt64_ENU.msi.


Otázka: Jak obnovím heslo pro přístup do ERA Web Console (nastavené při instalaci ERA na Windows)?

Odpověď: Pokud máte vytvořeného dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, přihlaste se pod ním a svému účtu nastavte nové heslo. Pokud jste si nevytvořili jiný uživatelský účet a zapomněli jste heslo k předdefinovanému účtu Administrator, změnit heslo můžete provedením opravné instalace produktu.

1.Otevřete si Programy a funkce (appwiz.cpl) a v seznamu aplikací klikněte pravým tlačítkem myši na položku ESET Remote Administrator Server.

2.Z kontextového menu vyberte možnost Změnit.

3.Postupujte podle kroků na obrazovce a vyberte možnost Opravit.

4.V dalším kroku vyberte možnost Použít existující databázi a provést aktualizaci.

5.Dále odškrtněte možnost Použít stávající heslo předdefinovaného účtu Administrátor uložené v databázi.

6.Po dokončení opravné instalace se přihlaste do ERA Web Console pomocí nového hesla.

Mějte na paměti, že tato akce vyžaduje heslo pro přístup do ERA databáze, pokud jste nepoužili MSSQL a Windows Authentication.

era-reset-admin-pass

validation-status-icon-infoPoznámka: Při použití možnosti pro opravení instalace buďte obezřetní, můžete přijít o uložená data.


Otázka: V jakém formátu mohu importovat data do ERA?
Odpověď: Velké množství dat (počítačů/uživatelů) můžete importovat prostřednictvím CSV souboru. Více informací naleznete v administrační příručce.


Otázka: Mohu použít IIS místo Apache, případný jiný HTTP server?
Odpověď: IIS je HTTP server. Webová konzole vyžaduje Java servlet container, což HTTP server neumožňuje. Sice existuje řešení, jak Java servlet container zprovoznit na IIS, ale obecně to nedoporučujeme.

validation-status-icon-infoPoznámka: Apache HTTP Server a Apache Tomcat jsou rozdílné produkty.


Otázka: Mohu ovládat ERA prostřednictvím příkazového řádku?

Odpověď: Ano, nabízíme ESET Remote Administrator ServerApi.


Otázka: Mohu nainstalovat ERA na doménový řadič?

Odpověď: ERA Server může běžet na doménovém řadiči. Narazit však můžete na omezení při instalaci MS SQL. Více informací naleznete v Databázi znalostí.


Otázka: Mohu pro instalaci na doménový řadič použít all-in-one instalátor?

Odpověď: Ano, ale je potřeba odškrtnout instalaci Microsoft SQL Express.


Otázka: Detekuje instalace ERA serveru SQL? Co dělat, pokud ne? Podporuje MySQL?

Odpověď: Při použití all-in-instalátoru dojde k automatickému ověření, zda v systému běží SQL. Pokud bude SQL server detekován zobrazí se upozornění. Instalaci MSSQL Express tedy odškrtněte a nainstalujte ERA do již existujícího SQL serveru. Případně můžete použít MySQL, které je také podporováno.


Otázka: Kde najdu informace o verzích ERA komponent?

Otázka: Pro zobrazení aktuálních verzí jednotlivých komponent přejděte do Databáze znalostí.


Otázka: Jak aktualizuji ESET Remote Administrator na nejnovější verzi?

Windows OS: https://support.eset.com/kb3668/

Linux OS: https://support.eset.com/kb3670/

 


Otázka: Jak mohu produkt ESET aktualizovat bez připojení k internetu?

Odpověď: Na stanici, která má přístup k internetu vytvořte mirror prostřednictvím bezpečnostního produktu ESET nebo využijte mirror tool a následně z tohoto mirroru aktualizuje klienty, kteří jsou offline.

Informace o instalaci v offline prostředí naleznete v této kapitole.


Otázka: Jak přeinstalovat ERA Server a připojit jej k existujícímu SQL serveru, pokud konfigurace byla provedena automaticky v průběhu instalace?

Odpověď: Pokud instalujete novou instanci ERA serveru pod stejným uživatelským účtem (například doménovým administrátorem), kterým jste instalovali původní ERA server, využijte MS SQL Server via Windows Authentication.


Otázka: Jak vyřešit problém s Active Directory synchronizací na linuxu?

Odpověď: Ujistěte se, že jste název domény zadali VELKÝMI PÍSMENY (administrator@TEST.LOCAL místo administrator@test.local).


Otázka: Nechci instalovat z repozitáře, mám jinou možnost?

Odpověď: Ano, při vytváření instalační úlohy můžete zadat URL k instalačnímu balíčku nebo využít síťové sdílení (například: file://\\eraserver\install\ees_nt64_ENU.msi ).

validation-status-icon-infoPoznámka: V tomto případě neměňte název instalačních balíčků. Windows Installer může zahlásit chybu.


Otázka: Jak změním port, na kterém komunikuje ERA Web Console s ERA serverem?

Odpověď: Na straně serveru port změňte prostřednictvím ERA Web Console v sekci Administrace > Nastavení serveru.

Dále postupujte podle následujících kroků:

1.Vypněte Apache Tomcat.

2.Upravte konfiguraci webového serveru:

a.Otevřete soubor webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

b.Nastavte nový port, například server_port=44591

3.Spusťte Apache Tomcat.


Otázka: Jak přenesu ERA server na nový stroj?

Odpověď: K migraci můžete využít:

migrační nástroj,

a další informace naleznete v Databázi znalostí.


Otázka: Mohu aktualizovat ERA v.5/v.4 na v.6 prostřednictvím all-in-one instalátoru?

Odpověď: Přímý upgrade není možné provést, ale můžete využít nástroj pro migraci. Více informací naleznete v této kapitole, případně v Databázi znalostí.

 


Otázka: Při instalaci jsem obdržel chybovou zprávu, kterou jsem nenašel v tomto FAQ.

Odpověď: Další tipy naleznete v kapitole nejčastější instalačního problémy.