1. scénář: migrace ze starého serveru na nový

Tento scénář pokrývá migraci ERA 4.x / 5.x na jiný počítač s ERA 6.x. Podrobnější informace včetně návodu popisující následnou instalaci pomocí all-in-one instalačního balíčku naleznete v Databázi znalostí.

1.Nainstalujte ERA 6.x na nový server.

2.Na stroji s ERA 4.x / 5.x spusťte ESET Remote Administrator Migration tool a vyberte možnost Export, pro export dat do intermediate formátu.

3.Průvodce migrací dokáže převést jen některá data. Vyberte data, která chcete převést a klikněte na tlačítko Další.

migrationtool02

Z důvodu odlišného fungování dynamických skupin v ERA 6.x není možné přenést parametrické skupiny a úlohy z předchozí verze. Po vybrání složky, do které chcete databázi exportovat, průvodce zobrazí stav původní ERA 4.x / 5.x databáze.

Všechna data jsou exportována do intermediate databáze. Tato databáze je založena na SQLite formátu a nevyžaduje žádné další nástroje. Exportovanou databázi je možné spravovat pouze prostřednictvím nástroje pro migraci.

4.Po dokončení exportu máte dvě možnosti:

Ukončete migration tool, zkopírujte databázový soubor na nový počítač s ESET Remote Administrator 6.x, a prostřednictvím ERA Migration tool databázi importujte.

Nebo klikněte na Importovat nyní pro přímý import databáze do ESET Remote Administrator 6.x prostřednictvím sítě. K tomu bude potřeba zadat údaje pro připojení k novému ERA Serveru a přihlašovací údaje do ERA Web Console.

validation-status-icon-infoPoznámka: Statické skupiny získané synchronizací s Active Directory budou ignorovány a nebudou exportovány.

Pokud nebude možné některá nastavení importovat, ESET Remote Administrator Migration tool zobrazí tipy pro změnu nastavení nového ERA Serveru, které je potřeba provést, aby se importování podařilo.

Proces importování každé části se zapíše do samostatného migračního protokolu. Po úspěšném dokončení importu všech částí se vytvoří také výsledný migrační protokol.

Pokud migrujete také uživatele, hesla k účtům budou resetována a nahrazena náhodně vygenerovanými. Hesla budou následně dostupná v .CSV souboru.

Průvodce migrací vygeneruje také instalační.bat skripty, které můžete použít pro instalaci již předkonfigurovaného ERA Agenta.

Důkladně si zkontrolujte nastavení migračního nástroje a po dokončení se ujistěte, zda byla zálohována všechna data. Po ověření nasaďte prostřednictvím skriptu ERA Agent na několik stanic, a ověřte, že se připojili k novému ERA Serveru.

Po úspěšném ověření konektivity nasaďte ERA Agenta na zbývající počítače.

validation-status-icon-infoPoznámka: Pokud v průběhu migrace dojde k chybě, doporučujeme vrátit změny ERA 6.x, obnovit zálohovaná data ERA 4.x / 5.x, počítače zpět připojit k ERA 4.x / 5.x a kontaktovat technickou podporu ESET.