Srovnání s ERA 5

V tabulce níže uvádíme hlavní rozdíly mezi ESET Remote Administrator 5 a 6.

Součást

Verze 6.x*

Verze 5

Konzole

Webová

Samostatná aplikace (Windows)

Komponenty

Server, Web Console (vyžaduje Java a Apache Tomcat), Agent, Proxy, Rogue Detection Sensor, Mobile Device Connector, Apache HTTP Proxy pro cachování aktualizací

Server a konzole (Windows program GUI)

Nalezení počítačů

Pomocí součásti Rogue Detection Sensor

Prostřednictvím úlohy Network Search Task

Vzdálená instalace bezpečnostního produktu

Instalaci zajišťuje ERA Agent

Přímá prostřednictvím push instalace

Způsoby vzdálené instalace

Push instalace, WMI, online balíček (.bat/.ssh), GPO, SCCM, Logon skript

Push instalace, SSH, WMI, GPO, Logon skript

Podpora firemních produktů verze 6

Ano

Ne

Politiky

Zcela přepracovaná konfigurační šablona, která je stejná jako v produktu na koncové stanici. Politiky jsou si rovny a záleží na jejich pořadí.

Konfigurační editor se stromovou strukturu, která je rozdílná od nastavení v produktu na koncové stanici. Princip uplatňování politik se řídí Active Directory.

Skupiny

Statické a dynamické skupiny. Každá počítač je členem jedné statické skupiny. Zařazení do dynamické skupiny zajišťuje ERA Agent.

Statické a parametrické skupiny

Přehledy

Bohaté možnosti pro tvorbu přehledů na základě dat, které reportuje ERA Agent a ERA Server. Možnost exportu do CSV, PS a PDF včetně zasílání na e-mail.

Pro reporty je vyhrazeno webové rozhraní, které nabízí předdefinované přehledy. Možnost exportu do HTML, ZIP a PDF.

Mirror

Apache HTTP Proxy jako transparetní proxy s cachovací funkcí, případně mirror tool.

Lokální aktualizační mirror zajišťuje ERA Server.

Podporovaná platforma

Windows, Linux, macOS a virtuální prostředí. K dispozici také virtuální appliance. Replikace serverů již není podporována.

Windows

Databáze

MSSQL Express (výchozí), MSSQL, MySQL

ODBC-connected MSAccess (výchozí), MSSQL, MySQL, Oracle

* Uvedené funkce nemusí být dostupné ve všech verzích. Všechny funkce obsahuje nejnovější verze ESET Remote Administrator 6.